Zabrana kretanja

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je  ODLUKU o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.
I. S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

II. Zabrana iz točke I. ove odluke ne odnosi se na:
a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
c. izvješćivanje javnosti,
d. stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb,
e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština,
f. putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

III.Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke I. ove Odluke moraju se poštovati sljedeće mjere:
– socijainog distanciranja
– ne zadržavanja na javnim prostorima
– posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu I. ove Odluke.

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju: – za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i ll.g odgovorne osobe u pravnoj osobi,

– za okolnosti iz točke ll.d izdaje, izabrani liječnik obiteljske medicine i – za okolnosti iz točke II.e nadležni stožeri civilne zaštite.