Tečaj za nogometnog suca-NS Beli Manastir

Komisija nogometnih sudaca Nogometnog središta Beli Manastir organizira tečaj za polaganje ispita za zvanje nogometnog suca – pripravnika

Na tečaj  se mogu prijaviti osobe oba spola uz uvjet da u vrijeme prijavljivanja za ispit nisu mlađe od 15 niti starije od 40 godina. Nakon provedenog tečaja iz poznavanja Pravila nogometne igre, pripravnici su obavezni prije polaganja teorijskog i praktičnog dijela ispita, uz prijavu o polaganju ispita, dostaviti: domovnicu (fotokopija); kratki životopis s opisom dosadašnjeg sportskog rada; dokaz o igračkom stažu (za one koji koriste beneficirani staž ); potvrdu o nekažnjavanju iz članka 4. b Pravilnika, koju daje ovlašteno tijelo /sportski savez/; potvrdu od suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da ne postoji pravomoćna presuda za kazneno djelo, te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti.

Organizatori podsjećaju i na članak 4. Pravilnika o sucima, suđenju i sudačkim instruktorima, prema kojem ispit ne može polagati:

a) osoba koja je u posljednje tri godine pravomoćnom sudskom presudom osuđena za kazneno djelo ili prekršaj u športu ili u svezi sa sportom
b) osoba koja je diskvalificirana odlukom mjerodavnog odbora sportskog saveza,
c) osoba s tjelesnim nedostacima ili zdravstvenim nalazima koji bi mogli onemogućiti normalno obavljanje dužnosti nogometnog suca.

Potvrde i ocjene o zadovoljavanju traženih uvjeta kandidati su, uz ostale dokumente, dužni dostaviti prije polaganja ispita.

Prijave kandidati mogu dostavljati do 28.02.2018.godine u NS Beli Manastir, i to: osobno; ili na tel. 700- 454, ili mob. 098/9776-372, ili poštom na adresu: Nogometno središte Beli Manastir, Školska 3, 31300 Beli Manastir, te e-poštom na ns.bm@post.t-com.hr


Foto: HNS
Tekst: R. Cicak/Baranja medija