Rezultati natječaja za financiranje udruga 2019.

Nakon provedenog postupka Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz područja kulture, socijalne zaštite i razvoja gospodarskih djelatnosti u Gradu Belom Manastiru za 2019. godinu, određeni su projekti/programi koji će se financirati i iznosi u kojima će se financirati.

Udruge kojima nisu odobrena financijska sredstva imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja u kojoj će biti navedene bodovne ocjene odbijene prijave. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova. Rok za donošenje odluke po prigovoru je 8 dana od dana zaprimanja prigovora u Grad Beli Manastir.

Rezultati natječaja: http://www.beli-manastir.hr/wp-content/uploads/2019/03/Odluka-o-raspodjeli-financijskih-sredstava-udrugama-2019.pdf