Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Belog Manastira za 2024. godinu

Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je nacrt Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Belog Manastira za 2024. godinu.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči nacrt Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Belog Manastira za 2024. godinu i u razdoblju od 12. veljače do 13. ožujka 2024. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: mladen@beli-manastir.hr ili poštom na adresu: Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir.

Nacrt prijedloga nalazi se na sljedećoj poveznici: https://www.beli-manastir.hr/wp-content/uploads/2024/02/Nacrt-prijedloga-Provedbenog-plana-unapredenja-zastite-od-pozara-za-2024.pdf

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Belog Manastira za 2024. godinu koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Belog Manastira za 2024. godinu bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Grad Beli Manastir

Photo: Pixabay