Mjere za pravne subjekte Grada Belog Manastira

Grad   Beli   Manastir   pozorno   prati   razvoj   situacije   vezane   za   širenje   epidemije   COVID-19 virusa i mjere koje poduzima Vlada Republike Hrvatske.Novonastala situacija zasigurno će se najviše odraziti na gospodarske aktivnosti poduzetnika te na  život građana na području  grada. Sukladno   tome,   gradonačelnik   je   pokrenuo   postupak   predlaganja   odgovarajućih   odluka Gradskom vijeću Grada Belog Manastira s ciljem osiguravanja dijela proračunskih sredstava koje bi mogle u budućem razdoblju biti na raspolaganju pravnim subjektima.U  pripremi   su i hitne mjere pomoći poduzetnicima  koji   posluju  na  području grada.

“Proteklih   godina   kontinuirano   podupiremo   razvoj   poduzetništva   na   području   Grada   a   u   ovoj nepovoljnoj poslovnoj situaciji dosadašnje mjere planiramo proširiti i financijski osnažiti.Uz mjere koje za poduzetnike priprema Vlada Republike Hrvatske te financijsku pomoć kojumi planiramo smatramo da će se lakše prebroditi nepovoljna poslovna situacija.Uz   planirane   hitne   mjere   poduzetnicima   poduzet   ćemo   sljedeće  mjere   potpore  građanima   i/ilipravnim subjektima na području Grada:
-oslobađanje od plaćanja zakupa poslovnog prostora i zakupa javne površine za korištenje istihu razdoblju 1.04. do 31.12. 2020. godine.-obustava provođenja svih ovršnih postupaka za nenaplaćena potraživanja od 18. 03. do 30.06.2020. godine.-obustava obračuna zateznih kamata na zakašnjela plaćanja prema Gradu Belom Manastiru posvim osnovama do kraja godine 2020.(komunalna naknada i sl.).
Posebnu mjeru usmjeravamo prema roditeljima djece predškolske dobi koja su uključena u redovneprograme dječjeg vrtića ′′Cvrčak′′ Beli Manastir, te predlažemo oslobađanje plaćanja usluge istog zavrijeme dok je na snazi obustava rada ustanove (početak obustave rada- 16. ožujka 2020.godine).”