PP Beli Manastir: Prepoznavanje i prodaja bicikala

Policijska postaja Beli Manastir će u petak 11.06.2021. godine, u vremenu od 09,00 do 12,00 sati u dvorištu zgrade policijske postaje, na adresi Kralja Tomislava 30,organizirati prepoznavanje pronađenih i napuštenih bicikala i drugih predmeta. Isto tako će u subotu 12.06.2021. godine na istom mjestu, u vremenu od 09,00 do 12,00 sati biti organizirana prodaja pronađenih i napuštenih bicikala i drugih predmeta putem javnog nadmetanja. Radi se o biciklima koji su pronađeni na području Policijske postaje Beli Manastir kao napušteni ili su građani prijavili pronalazak bicikla za kojeg se nije mogao utvrditi vlasnik.

Budući da se među navedenim biciklima može nalaziti i određeni broj bicikala koji su otuđeni, pozivaju se također i oštećeni građani da dođu u prostorije policijske postaje kako bi utvrdili nalazi li se među pronađenim biciklima i njihov bicikl. Potrebno je naglasiti kako prije samog prepoznavanja građani moraju dati detaljan opis bicikla koji može sadržavati serijski broj, fotografiju, račun, specifičnosti poput nedostataka, oštećenja ili drugih posebnosti koje su nastale prilikom korištenja, a koje nisu nastale prilikom serijske proizvodnje bicikla itd.

Za bicikle koji se ne vrate građanima kroz postupak prepoznavanja, bit će organizirana prodaja putem javnog nadmetanja na koju se pozivaju svi građani zainteresirani za kupovinu rabljenih bicikala.