Potpore za izgradnju ili kupovinu stambenih objekata u Općini Popovac

U tijeku je Javni poziv za dodjelu osam potpora za izgradnju novih ili kupovinu postojećih stambenih objekata na području Općine Popovac. Potpore se dodjeljuju iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine za što je u proračunu predviđeno više od 26 tisuća eura, a načelnik Zoran Kontak ističe kako potpore nisu samo za mlade obitelji…

Prihvatljivi korisnici su fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske koje imaju namjeru stalnog nastanjenja na području Općine Popovac. Osobe koje radi rješavanja svojeg stambenog pitanja grade novi stambeni objekt u svom vlasništvu, temeljem građevinske dozvole i osobe koje radi rješavanja svojeg stambenog pitanja kupuju prvi stambeni objekt, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva i njegov bračni (ukoliko su u braku) ili izvanbračni drug nema u vlasništvu ili suvlasništvu stan ili kuću te ukoliko za isto nisu ostvarile pravo na sufinanciranje po drugom izvoru.

Prihvatljivi troškovi ostvareni od 01. siječnja 2022. godine koji se sufinanciraju u Mjeri 1. izgradnja novih stambenih objekata i kupovina stambenih objekata na području Općine Popovac su:

  • trošak izgradnje objekta
  • geodetski troškovi
  • troškovi projektiranja
  • troškovi uporabne dozvole
  • troškovi kupnje objekta

Općina će sufinancirati gradnju novih stambenih objekata i kupovinu stambenih objekata u iznosu do 3.318,07 eura po objektu.