Poduzeće u Hrvatskoj stipendira najbolje IT studente s 3.000 kuna mjesečno!

Osječka tvrtka Mono raspisuje natječaj za studentske stipendije u akademskoj godini 2021./2022. Najboljim IT studentima nude početak karijere i stjecanje prvih radnih iskustava, znanja i vještina u najuspješnijem poduzeću u Hrvatskoj te uskoro prvom stanaru IT parka u Osijeku! Sve uz stimulativna financijska primanja svakoga mjeseca i zaposlenje nakon studija.

Mono je tim od 120+ developera, poslovnih analitičara, project managera, dizajnera i testera softvera.
Više od 18 godina uspješno razvijaju napredna softverska rješenja iz Osijeka za cijeli svijet, a uskoro će to raditi s nove lokacije u IT parku.

Tko može konkurirati za stipendiju?

Stipendiraju petero (5) studenata i studentica, kojima po završetku studija nude i
posao. U obzir dolaze redovni studenti 2. i 3. godine preddiplomskog studija te 1. i 2.
godine diplomskog studija sljedećih visokih učilišta:

 • Odjel za matematiku, Osijek
 • FERIT, Osijek
 • srodni fakulteti i studijski programi u području računarstva u Osijeku i izvan
  Osijeka.
  Što nudimo?
 • Stipendiju u iznosu od najmanje 1.750 kuna do maksimalno 3.000 kuna kroz
  12 mjesečnih obroka tijekom čitave akademske godine (isplate od 1. listopada
  do 30. rujna tekuće ak. god.).
  *Stipendiju u iznosu od 3.000 kuna nude studentima završnih godina (3.
  godina preddiplomskog studija i 2. godina diplomskog studija – ukoliko student
  ne nastavlja školovanje na poslijediplomskom programu).
 • Obavljanje stručne prakse.
 • Komentoriranje završnih ili diplomskih radova.
 • Mentoriranje u okviru edukacijskog programa za stipendiste.
 • Posao odmah po završetku studija.
 • Rad u poticajnom i dinamičnom internacionalnom okruženju uz korištenje
  najnovijih praksi i platformi.

  Koje su obveze stipendista?
 • Redovito izvršavati studentske obveze.
 • Dovršiti studij u roku od 6 mjeseci od završetka posljednje akademske godine.
 • Obaviti u Monu studentsku praksu u najkraćem trajanju od četiri (4) radna
  tjedna u početnoj godini stipendiranja, kao pripremu za daljnje edukacijske
  aktivnosti.
 • Sudjelovati u edukacijskom programu i raditi na praktičnom projektu koji je
  njegov sastavni dio u trajanju od najmanje 15 sati mjesečno.
 • Po završetku studija zaposliti se u punom radnom vremenu, a prema ponudi
  koju će dobiti u roku od 30 dana od završetka studija.
 • Ostati u radnom odnosu u Monu u trajanju od jedne kalendarske godine za
  svaku akademsku godinu za koju je primao stipendiju.
  Kako odabiremo stipendiste?
 • Selekcijski postupak uključuje evaluaciju pristiglih dokumenata i selekcijski
  razgovor.
 • Kriteriji za odabir su prosjek ocjena te prethodna znanja i vještine u razvoju
  softvera koja utvrđujemo tijekom selekcijskog razgovora.
  Sljedeći kriteriji daju prednost kod odabira:
 • visoka motivacija
 • nagrade, dodatne edukacije i certifikati
 • visoki prosjek ocjena tijekom studiranja
 • visoka razina stručnih znanja.

  Što ako se stipendist predomisli?
 • Ukoliko ne izvrši ugovornu obvezu, samovoljno odustane od studija, promijeni
  fakultet ili otkaže Ugovor o stipendiranju iz bilo kojeg razloga, stipendist će
  vratiti cijeli iznos stipendije.
 • Ukoliko radni odnos prestane zbog otkaza ugovora o radu od strane
  stipendista, sporazuma ili zbog otkaza ugovora o radu iz razloga koji leži na
  strani stipendista, a prije isteka ugovorne obveze, stipendist će vratiti razmjerni
  dio stipendije.

  Kako se prijaviti?
 • Prijava se vrši na adresu stipendije@mono.hr i mora sadržavati: motivacijsko
  pismo, životopis i prijepis ocjena svih položenih ispita. Ako ih student
  posjeduje, može priložiti i preslike potvrda o postignućima na relevantnim
  natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju.
  Natječaj je otvoren do 9. listopada 2021. godine. i dostupan je na mono.hr
  mrežnoj stranici.
  Kandidati će o ishodu natječaja biti obaviješteni e-mailom.