Plinom pokriveno preko 90 % Baranje

Plinofikacija Baranje završena je u 90 % naselja, ali je broj priključaka i dalje mali, oko 10 do 15 %,  nešto preko 2.000. Od toga je 1.876 kućanstava i 269 pravnih osoba. Na godišnjoj razini u Baranji se priključuje tek 100-tinjak kućanstava, što je smanjenje u odnosu na prve godine kada su se kućanstva počela priključivati. Tako je primjerice u 2011. godini bilo 270, a godinu poslije 200 priključaka. Recesija i besparica samo su pogodovale slabom zanimanju građana za plinski priključak, pa je prošle godine napravljeno 130 priključaka, a u prvih 10 mjeseci ove godine 90 priključaka. Direktor sektora za distribuciju Hep- plina Zoran Pul tvrdi kako je broj priključaka relativno mali, čime nisu zadovoljni.

{mp3}pul prikljucenje{/mp3}
Zanimljivo je kako je od oko 2.000 priključaka, preko 1.000 u Bilju i Belom Manastiru. U Topolju su već krenuli radovi, a u proljeće će biti nastavljeni u cijeloj općini. U slijedećoj fazi, ostaju naselja u Općini Petlovac osim Luča i Petlovca, te cijela Općina Draž u slijedećoj godini. Razlog malog zanimanja je visoka cijena priključka, iako je cijena sa 8.000 pala na oko 6.000 kuna, a uz to treba spomenuti i povećanje cijene plina. Ako kućanstvo nema instalacije za centralno ili neki drugi način plinskog grijanja, tada se u startu odbacuje mogućnost uvođenja plina, a znatan dio kućanstava se isključio s plinske mreže. Direktor Pul naglašava kako će najzahtjevnija biti Batina, a pored nje za sada je u planu za 2018. godinu Novi Bezdan, Novo Nevesinje i Torjanci…

{mp3}pul plan radova{/mp3}