Općina Draž – Projekt “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”

Općina Draž pruža pomoć u provedbi projekta Kršćanskoj humanitarnoj udruzi „Putevi milosti“, Osijek, u projektu “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”.

Da bi obitelj ili pojedinac sudjelovao u projektu, mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– da mjesečni prihod ne prelazi 1.000 kuna po članu obitelji ako se radi primateljima socijalne pomoći

– da mjesečni prihod ne prelazi 1.500 kuna po članu obitelji ako su zaposlene osobe

– da mjesečni prihod ne prelazi 1.500 kuna po članu obitelji za umirovljenike

Za sudjelovanje u projektu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

– dokaz o primanjima (rješenje CZSS, platna lista ili odrezak mirovine)

– potvrda porezne uprave o primanjima za sve članove obitelji za 2022.godinu

– potvrdu zavoda za zapošljavanje,

– preslik osobne karte,

– rodne listove djece,

– ispuniti zamolbu za pomoć

– ispuniti obrazac o korištenju osobnih podataka

Ukoliko korisnik prelazi zadani cenzus, može ostvariti pomoć uz liječničku dokumentaciju ili dokaz o kreditnom zaduženju. Korisnici koji zbog bolesti i teritorijalne udaljenosti ne mogu dobiti potvrdu iz porezne uprave ne moraju je imati.

Prijave s potrebnim obrascima zaprimat će Općina Draž , u službenim prostorijama Općine Draž, Braće Radić 58, 31305 Draž, svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Obrasci se mogu preuzeti na službenoj web stranici Općine Draž www.draz.hr ili u Općini Draž.