Održana 7. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije

U nazočnosti 40 od ukupno 47 vijećnika danas (3. veljače 2022. godine) održana je 7. sjednica aktualnog saziva Skupštine Osječko-baranjske županije. Na samom početku vijećnici su informirani da je Mihael Sučić svoj vijećnički mandat stavio u mirovanje, a umjesto njega novi vijećnik je Dražen Trcović.

Na dnevnom redu današnje sjednice bila 21 točka. Između ostalih, vijećnici su usvojili Informaciju o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini, kojima su korisnicima osigurana nepovratna sredstva u iznosu od 1,8 milijuna kuna, zatim Informaciju o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini, odnosno o 13 mjera kojima su za 255 korisnika isplaćene potpore u iznosu od 2,1 milijun kuna, a podržali su i prijedlog da se u izuzetno uspješnom županijskom projektu “Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“, kojim je do sada obuhvaćeno 252 korisnika, poveća kreditni potencijal sa 100 na 150 milijuna kuna i tako omogući nastavak projekta.

Mato Lukić – potpora ruralnom razvoju
Mato Lukić – Stambeni krediti

Usvojen je i Prijedlog Drugog dodatka Sporazumu o sufinanciranju Programa izgradnje Sustava navodnjavanja Puškaš kojim ukupan iznos sufinanciranja Hrvatskih voda (72%) i Osječko-baranjske županije (25%) sada iznosi 24,3 milijuna kuna te kojim se uređuje raspored sredstva za sufinanciranje po sporazumnim stranama i po godinama. Sustav navodnjavanja Puškaš obuhvaća 916 hektara na području Općine Draž, a potrebne količina vode za navodnjavanje osiguravaju se iz akumulacije Topoljski Dunavac uz korištenje crpne stanice Šarkanj na Šarkanjskom Dunavcu koja osigurava potrebnu količinu vode za biološki minimum, kao i za optimalno stanje vode za navodnjavanje za vrijeme sušnih razdoblja. Razlog za povećanje ukupnog iznosa potrebnih sredstava je dodavanje troška usluge arheološkog istraživanja budući je tijekom građenja Sustava utvrđeno postojanje arheološkog nalazišta, kao i povećanje troška izgradnje nadstrešnice za crpke i ostalih troškova.

Vijećnička pitanja i inicijative postavili su Mislav Kovačić, Zvonko Pongrac, Ivan Požgain, Vesna Vučemilović, Anto Đapić, Krešimir Čabaj i Zlatko Ahić, a na njih su odgovorili zamjenici župana Mato Lukić i Josip Miletić.