Obnova povijesnih dvoraca u Općini Bilje

Obnova povijesnih dvoraca u biseru kontinentalnog turizma- Općini Bilje

U pratnji općinskog načelnika Željka Cickaja i njihovih suradnika župan Ivan Anušić bio je u radnom posjetu Općini Biljje. Prvo su posjetili kompleks dvoraca Tikveš gdje su u tijeku radovi na obnovi i prenamjeni u Prezentacijsko-edukacijski centar.

Potom su obišli energetski obnovljenu Osnovnu školu Lug, uz koju je izgrađena i nova sportska dvorana, te cestu u Bilju koja vodi prema Dječjem vrtiću „Grlica“, što su neki od zajedničkih projekata ove Općine i Županije.

Nakon obilaska kompleksa dvoraca u Tikvešu župan Anušić je naglasio kako se ovaj projekt, vrijedan 61 milijun kuna, financira iz fondova Europske unije. – Ovo je vrlo važan projekt koji ima nastavak priče nakon obnove kad govorimo o turističkoj ponudi ne samo Kopačkog rita i Općine Bilje, već i cijele Osječko-baranjske županije. Dvorci su veliko blago i baština naše Županije za sve koji žele doći, vidjeti i poslušati o prošlosti ovih prostora i samih dvoraca. Obnovom će i Park prirode Kopački rit dobiti niz sadržaja koji će, uz ove dvorce osnažiti svoju ponudu i kvalitetu – rekao je župan te podsjetio kako su u tijeku i obnove dvoraca Eugena Savojskog u Bilju i Dore Pejačević u Našicama.

Trenutno su u tijeku rekonstrukcije i obnove starih dvoraca, dakle dva dvorca i aneksa dvorca, ali i okoliša koji je također uključen u obnovu. Dvorci će dati dodanu vrijednost Osječko-baranjskoj županiji u smislu jačanja kapaciteta lokalne zajednice, ali i raspoloživosti novim oblicima turizma, poput znanstvenog ili rekreacijsko-zdravstvenog turizma – zaključio je ravnatelj JU Park prirode Kopački rit dr. sc. Tomislav Bogdanović.

Voditeljica ovog projekta Vesna Hrvojević dodala je kako će za nekoliko mjeseci, na jesen, projekt biti u cijelosti završen te da je 85% potrebnih sredstava osigurano iz fondova Europske unije, a 15% Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Paralelno s građevinskim radovima obavlja se i opremanje objekata.

Voditeljica projekta Vesna Hrvojević

Pročelnica Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport OBŽ Tatjana Roth istaknula je da se jedan od strateških ciljeva Osječko-baranjske županije za razvoj turizma odnosi na obnovu i revitalizaciju dvoraca, kojih ima više na području Županije i na koje smo izuzetno ponosni.

Pročelnica Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport OBŽ – Tatjana Roth

Nalazimo se na području Parka prirode Kopački rit, posebnog bisera kontinentalnog turizma, a dvorac Tikveš je biser unutar prekrasne delte i parka prirode. Dvorac Tikveš će nakon obnove zasigurno pridonijeti povećanju broja posjetitelja, a zahvaljujući još nekim ulaganjima Parka prirode, kao što su obnova pristaništa i nabava novih električnih izletničkih brodova, turistička ponuda bit će još bogatija – rekla je pročelnica Roth.

Župan Anušić i načelnik Cickaj danas su posjetili i Osnovnu školu Lug čija je zgrada energetski obnovljena, kao i zgrada Područne škole Vardarac, što je ukupno koštalo 2,66 milijuna kuna. U Lugu je izgrađena i nastavno-sportska dvorana čija je ukupna vrijednost pet milijuna kuna. O radu škole razgovarali su s ravnateljicom Anom Kovačević, a potom su posjetili i Dječji vrtić u Bilju.

Osječko-baranjska županija je u protekle četiri godine izravno investirala 8,2 milijuna kuna u Općinu Bilje. Najvrjedniji projekti tiču se energetske obnove dviju osnovnih škola, izgradnje sportske dvorane u Lugu, zatim tu je projekt dostupnije primarne zdravstvene zaštite, ali i izgradnja ceste i javne rasvjete u ulicama Biljske satnije ZNG RH i Strossmayerove ulice u Bilju. Uložili smo 86.000 kuna u izgradnju dječjeg igrališta u sklopu DV „Grlica“, a zajedno s Općinom sudjelujemo u osiguravanju besplatnog školskog obroka za sve osnovnoškolce. Jedan od najvećih projekata kojeg planiramo, u suradnji s Općinom, je obnova dvorca Eugena Savojskog – istaknuo je župan Anušić.

Načelnik Željko Cickaj zahvalio je županu Anušiću na dolasku te naglasio kako Općina Bilje značajnim sredstvima sudjeluje u svim projektima koje provodi Županija. – Od samog početka mandata župana Anušića pokazuje se da dobra suradnja daje i zaista dobre rezultate. Siguran sam da i u naredne četiri godine nastavljamo u istom ritmu i sastavu, a rezultati će biti još i bolji – poručio je Cickaj.