Na proljeće novo dječje igralište u Torjancima

Već u prvoj polovici 2018. godine sredstvima Osječko-baranjske županije bit će izgrađeno i opremljeno sedam novih dječjih igrališta. Stoga je  27. prosinca 2017. godine, župan Ivan Anušić potpisao sporazume o suradnji na realizaciji tih projekta s načelnicima općina  Petlovac, Drenje, Ernestinovo, Feričanci,  Semeljci, Vladislavci i Vuka.

 

 

Igrališta će tako već na proljeće biti izgrađena u Potnjanima, Laslovu, Feričancima, Torjancima, Semeljcima, Dopsinu i Vuki. Lokacije su određene, ovim sporazumima uređuju se odnosi Županije i općina, financiranje izrade projektne dokumentacije te izgradnja i opremanje dječjih igrališta, slijedi postupak nabave za izradu projektne dokumentacije, a potom i realizacija projekta.

Osječko-baranjska županija sustavno provodi projekte izgradnje i opremanja dječjih igrališta. Od 2006. godine do sada izgrađena su i opremljena 102 dječja igrališta u vrijednosti od 8.295.388,43 kuna. U proračunu za 2018. godinu za tu namjenu osigurali smo 500.000 kuna, pa sada potpisujemo ugovore za izgradnju novih sedam igrališta čija je pojedinačna prosječna vrijednost oko 70.000 kuna. Ovo su manji projekti koje je Županija svake godine razvijala, što će nastaviti i u budućnosti jer želimo da uređena igrališta budu dostupna djeci tijekom cijele godine te da se djeca što više i bolje mogu baviti svojim slobodnim aktivnostima na zraku, na igralištima, a manje za kompjutorima i pred TV ekranima. Te projekte žele i općine i gradovi, pa im Županija pomaže u njihovoj realizaciji – rekao je župan Ivan Anušić prilikom potpisivanja sporazuma. Naglasio je važnost ravnomjernog razvoja svih naselja u Županiji, a jedan od segmenata tih aktivnosti je i izgradnja dječjih igrališta.

 

tekst i foto: OBŽ