Međunarodni dan demokracije

Međunarodno obilježavanje dana demokracije prilika je da parlamenti diljem svijeta naglase važnost demokracije, podsjete što ona uključuje, rasprave izazove s kojima se susreće i mogućnosti koje nudi, te podsjete na odgovornost koju parlament ima kao ključna institucija demokracije.

Dan demokracije prilika je i da parlamenti prepoznaju buduće korake u jačanju vlastite demokratske učinkovitosti.

Riječ demokracija dolazi od dvije poznate grčke riječi demos=narod i kratein=vladati. Stari su nam Grci podarili demokraciju, no grčka demokracija se uvelike razlikovala od one današnje, ne samo po tome što je u tom demokratskom procesu mogla i morala sudjelovati samo vrlo zatvorena i elitna grupa ljudi.

Demokracija je univerzalno prepoznat ideal, kao i cilj koji se temelji na zajedničkim vrijednostima koje dijele narodi u svjetskoj zajednici bez obzira na kulturne, političke, socijalne i ekonomske razlike. Demokracija je istodobno ideal, ali i skup institucija i praksi, a sve to kako bi se osiguralo konstruktivno okruženje za svakog pojedinca i za društvo u cjelini, istovremeno.

 Demokracija zahtijeva
– jaki parlament
– slobodne i poštene izbore
– zajamčena ljudska prava
– jednakost spolova i potpunu odsutnost diskriminacije
– aktivno civilno društvo
– učinkovite političke stranke
– slobodne medije.