Kreće izgradnja nove općinske zgrade Kneževi Vinogradi

Prošlo je malo više od godinu dana kako je izbio požar na zgradi općinske uprave Kneževi Vinogradi koji je prouzročio veliku materijalnu štetu na samom objektu. Kako je zgrada već i prije požara bila u jako lošem stanju (vlaga je bila prisutna u cijelom objektu, krov je prokišnjavao, nisu postojali adekvatni prostori za arhivu i općinsku vijećnicu, uredi su bili nefunkcionalni) odlučeno je da će se na istom mjestu izgraditi nova zgrada, budući da bi troškovi rekonstrukcije postojeće zgrade bili preveliki.

Nakon procesa izrade projektno-tehničke dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole pristupilo se odabiru izvođača putem javne nabave. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 4.500.000,00 kuna bez PDV-a, a na poziv za dostavu ponuda pristigle su četiri ponude od kojih je izabrana ponuda tvrtke Zuber d.o.o. iz Višnjevca koja je ocijenjena kao ekonomski najprihvatljivija.

Ugovor sa izvođačem radova potpisan je 14. studenoga 2022. godine, nakon čega je obavljen i postupak uvođenja u posao. Vrijednost ugovora iznosi 4.442.980,78 kn bez PDV-a, odnosno 5.553.725,98 kuna sa PDV-om. Rok za završetak radova na izgradnji je 20 mjeseci.

Nova zgrada općinske uprave bit će funkcionalan i moderan objekt s uredskim prostorijama, prostorom za sastanke – vijećnicom, arhivskim prostorom i ostalim sadržajima.

Zgrada će biti pristupačna i osobama smanjene pokretljivosti i osobama s invaliditetom, budući da izgradnja predviđa i ugradnju dizala. Nakon godina pružanja usluga mještanima u trošnom objektu, te neadekvatne privremene lokacije općinske uprave u Domu kulture koja je korištena od izbijanja požara, izgradnjom novog objekta stvorit će se preduvjeti za nova poboljšanja u pogledu pružanja kvalitetnijih, efikasnijih i pristupačnijih usluga mještanima Općine Kneževi Vinogradi.