Javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja djece s područja općine Popovac u dječjim vrtićima van općine

The child draws the house with chalk on the asphalt. Selective focus. draw.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2021. do 2024. godine, za proračunsku 2023. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2021. do 2024. godine, za provedbu slijedećih mjera u proračunskoj 2022. godini:

  • mjera 8.: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA SMJEŠTAJA DJECE S PODRUČJA OPĆINE POPOVAC U DJEČJIM VRTIĆIMA VAN PODRUČJA OPĆINE

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici mjera iz točke I. javnog poziva:

  • roditelji ili skrbnici za djecu koja polaze vrtić izvan područja općine Popovac

 Prihvatljivi troškovi:

  • razlika troška smještaja djeteta u vrtiću koju ima roditelj ili skrbnik sa područja općine Popovac I troška smještaja djeteta u vrtiću koji ima roditelj ili skrbnik sa područja te jedinice lokalne samouprave gdje se nalazi vrtić

Iznos potpore:

  • smještaj u dječjem vrtiću izvan područja općine će se financirati u punom iznosu razlike troška koji ima osoba koja ima prebivalište na području te jedinice lokalne samouprave u odnosu i troška koji ima osoba s područja općine Popovac.

Način provedbe:
– podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelom potpore, kojim se definira mjesečni trošak.

Javni poziv

Obrazac UN-8