Županija, HUP i Ekonomski fakultet potiču edukaciju poduzetnika

Ugovor o suradnji u provedbi seminara „Upravljanje EU projektima“ potpisali su župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku prof. dr. sc. Boris Crnković i direktor Podružnice Osijek Hrvatske udruge poslodavaca Ivan Sarić. Župan i direktor HUP-a potom su potpisali i Ugovor o sufinanciranju „Programa usavršavanja managera PUMA“. Potpisivanju ovih ugovora nazočile su voditeljica programa „Upravljanja EU projektima“ Anamarija Delić i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo OBŽ Ivana Katavić Milardović.

„Program usavršavanja managera – PUMA” Hrvatske udruge poslodavaca provodi se od 1996. godine i s tom dobrom praksom nastavljamo. Drugi ugovor se odnosi na edukacije koje su vrlo bitne za razvoj gospodarstva i poduzetništva na području Osječko-baranjske županije. Edukacije svakako moramo iskoristiti jer na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županija imamo Sveučilište J. J. Strossmayera čije sve sastavnice mogu puno pomoći u pripremi i edukaciji poduzetnika te i stoga surađujemo s njima. Danas smo potpisali jedan u nizu ugovora s Ekonomskim i drugim fakultetima, HUP-om i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, a nakon realizacije ugovora očekujemo spremnije poduzetnike za tržište rada i sve što danas traži nova tehnologija i novi načini komuniciranja i djelovanja. Na taj način želimo da se ubrza realizacija projekata i obave kvalitetnije pripreme osoba za tržište rada, a statistike o učincima ugovora pokazuju da radimo dobar posao – rekao je župan Ivan Anušić.

Dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku prof. dr. sc. Boris Crnković dodao je da se slični ugovori godinama pripremaju i uspješno provode, a današnji je specifičan jer su zajedno uključeni HUP i Fakultet.

Svjesni smo koliko europski fondovi pomažu razvoju gospodarstva naše regije, a drago mi je da i Županija i HUP prepoznaju mogućnost da u članice HUP-a, male i velike poduzetnike, trebamo još više uložiti kako bi educirali svoje kadrove i mogli privući različite projekte u svoja poduzeća, a time će generirati zaposlenost i dodatno razvijati gospodarstvo – kazao je.

Direktor osječke Podružnice HUP-a Ivan Sarić naglašava da Program PUMA od 2004. godine bilježi izvanredne rezultate te da svake godine ima sve veći broj seminara. Samo prošle godine održan je 21 seminar s 533 polaznika, što je povećanje za 20 posto u odnosu na godinu ranije. Ističe da je ugovor Županije, HUP-a i Ekonomskog fakulteta prvi takve vrste u Hrvatskoj te zahvaljuje partnerima na prepoznavanju takvog sinergijskog projekta.

Program smo prilagodili potrebama članica HUP-a jer se pokazalo da se većina malih i srednjih poduzeća neće samostalno upuštati u pisanje EU projekata nego je važno da razumiju o čemu se radi, što donosi nova financijska perspektiva, koji su zahtjevi, koji je odjeljak Kohezijske politike te kako kvalitetno upravljati projektima kada ih dobiju. U našim istraživanjima smo utvrdili da najviše grešaka u sektoru malih i srednjih poduzeća ima u javnoj nabavi, ali i upravljanju projektima te nam je cilj i misao vodilja bio da pomognemo kako bi se uočeni rizici i pogreške sveli na minimum – rekla je voditeljica programa „Upravljanje EU projektima“ Anamarija Delić te dodala da je projekt jedinstven u Hrvatskoj jer se edukacija prilagođava potrebama poduzetnika.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Ivana Katavić Milardović kaže da je za provedbu ovog seminara potrebno 50.000,00 kuna, pri čemu je HUP osigurao 25.000,00 kuna i Županija 25.000,00 kuna. Ekonomski fakultet osigurao je prostor i preuzeo cjelokupnu organizaciju edukacije. Naime, Ekonomski fakultet i HUP analizirali su edukacije na temu EU fondova i pristupa izvorima financiranja. Premda na tržištu postoje brojne edukacije koje pokrivaju navedenu tematiku, za skupinu poslodavaca i poduzetnika, koja ponajprije treba pojašnjenje pojmova, ali i detaljne uputa o koracima u prikupljanju EU sredstava, takve edukacije ne postoje. Zbog toga su predložili provedbu pilot-projekta odnosno edukacije koja bi bila namijenjena navedenoj ciljnoj skupini.

Program edukacije osmislio je Ekonomski fakultet u Osijeku, a u njenom izvođenju sudjelovat će stručnjaci koji se bave pripremom projektnih prijedloga i upravljanjem EU projektima u sektoru malih i srednjih poduzeća. HUP će odraditi promociju edukacije te dostaviti popis polaznika, 20 poslodavaca i poduzetnika članica HUP-a s područja Županije. Edukacija u trajanju 50 sati provodit će se u razdoblju od listopada 2022. do siječnja 2023. godine. Provođenjem ove edukacije poduzetnici će imati veće šanse i mogućnosti povlačenja raspoloživih sredstava putem natječaja iz tzv. Višegodišnjeg financijskog okvira te iz  Nacionalnog plana za oporavak i otpornost – kazala je pročelnica Ivana Katavić Milardović.

Programa usavršavanja managera PUMA Osječko-baranjska županija sufinancira od 2004. godine, a kroz programe edukacije prošlo je više od 5.200 polaznika. Ove godine projekt sufinanciramo s 30.000,00 kuna, a HUP se obvezuje da će tijekom godine dana trajanja ugovora pružiti edukaciju za najmanje 80 polaznika. Iz iskustva znamo da taj broj bude i veći, a komentari polaznika su izuzetno povoljni, i to je razlog za nastavak – zaključila je pročelnica.