ZŠRD u Brifingu

S lošim vijestima u emisiju Brifing došao je predsjednik Zajednice športsko ribolovnih društava Baranje Anđelko Martinčević, koji je naveo kako se, na žalost u posljednjih nekoliko mjeseci nije promijenilo ništa u odnosu na Izmjene predloženog Zakona o slatkovodnom ribarstvu. Osim toga, Zajednica Baranje izgubila je upravni spor s Parkom Prirode Kopački rit u pravu upravljanja vodama Kopačkog rita, na koje je denodavno imala pravo.
Dobra je vijest što je došlo do smjene ministra poljoprivrede Jakovine, jer je on bio na dobrom putu da prihvati izmjene Zakona prema kojima bi ustroj Udruga športskih ribolovaca, bio gotovo uništen.

{mp3}martincevic brifing studeni{/mp3}
Do prije nekoliko godina, Zajednica upravljala s Dunavom i dijelom voda u sklopu Parka prirode Kopački rit. Međutim, od prošle godine Park je postao ovlaštenik tih voda s pravom naplate ribolovnih dozvola, čime su sportski ribolovci izgubili pravo upravljanja. Nakon upravnog spora, presuđeno je u korist Parka. Predsjednik Martinčević tvrdi kako je ova 2016. godina iznimna za mrijest šarana, smuđa i soma, a dobra je vijest da se smanji broj alohtonog američkog somića ili kucina.

{mp3}martincevic mrijest{/mp3}
Trenutačno ima 9 gospodarskih ribara na toku Dunava od mađarske granice do 12 kilometra, a sportskih ribiča u Baranji oko 2.200. Zahvaljujući ljudima koji predlažu Zakone u ministarstvu poljoprivrede i koji nemaju pojma o zaštiti slatkovodnog područja Hrvatske jer ih je većina iz Dalmacije zainteresirana za pogodovanje samo ribarenju na moru. Za slijedeću godinu najavio je dvije završnice Kupa Hrvatske u Baranji, a podnešen je zahtjev za dodjelu Svjetskog prvenstva u lovu ribe na plovak na Staroj Dravi.