Zelena čistka 20. rujna u Belom Manastiru

Grad Beli Manastir se i ove godine priključio projektu Zelena čistka 2022., a u sklopu svjetske akcije World Cleanup Day !

Zelena čistka je nacionalna kampanja kojoj je u cilju podizanje svijesti građana o njihovoj ulozi u stvaranju i načinu odlaganja otpada, te aktivno uključivanje građana u rješavanje problema vezanog uz očuvanje okoliša i prirode, ali i stvoriti dodatan iskorak koji će pridonjeti kvalitetnijem dijalogu s građanima.

Hrvatska provođenjem akcije Zelena čistka nastavlja biti dijelom priče većih razmjera koje utječu na svijest građana o zdravim navikama, čišćem okolišu i aktivnom pristupu rješavanja problema.

Tako da će i Grad Beli Manastir s osobama koje su zaposlene u Programu javnih radova , u utorak 20. rujna s početkom u 9.00 sati organizirati čišćenje okoliša u Belom Manastiru u Planini , k.č.br. 2640, k.o. Beli Manastir, na području uz Vinsku cestu.

Grad će osigurati vreće za smeće, rukavice i maske za sve i sam se pobrinuti za odvoz i zbrinjavanje otpada.

Ovim putem pozivaju i građane da se pridruže u ovoj akciji.

Fotografije sa prošlogodišnje Zelene čistke.