Zbrinjavanje pasa lutalica

Općina Kneževi Vinogradi je sklopila Ugovor sa Veterinarskom stanicom iz Belog Manastira i Veterinarskom stanicom VETAM iz Osijeka o obavljanju usluga prikupljanja i zbrinjavanja pasa lutalica.

Iz Općine pozivaju sve stanovnike da, ukoliko imaju saznanja o psima lutalicama u njihovu naselju, obavijeste veterinarsku stanicu na telefonske brojeve: 031/286-044 i 031/700-133.