Završna konferencija Intervencijskog plana Grada Belog Manastira

Etnološki centar baranjske baštine u Belom Manastiru bio je, u ponedjeljak 18. rujna, domaćin svečane završne konferencije projekta “Izgradnja kapaciteta gradske uprave Grada Belog Manastira.” koji je imao značajan utjecaj na razvoj Grada Belog Manastira.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati ovog ambicioznog projekta, koji je imao za cilj unaprijediti kapacitete gradske uprave i potaknuti razvoj različitih sektora unutar grada. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije putem Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program konkurentnost i kohezija, Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda.

Konferencija je privukla brojne važne dionike, uključujući projektne partnere, suradnike, predstavnike Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, predstavnike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te druge relevantne sudionike. Svi prisutni zajedno su obilježili uspješan završetak ovog ključnog projekta za lokalnu zajednicu.

Gradonačelnik Belog Manastira Tomislav Rob zahvalio je svim partnerima, dionicima i sudionicima koji su doprinijeli uspješnoj realizaciji ovog projekta. Njihov trud i predanost bili su ključni za ostvarenje zajedničkog cilja – stvaranje bolje budućnosti za sve stanovnike Grada Belog Manastira i okolnih područja

Sažetak Projekta

Projekt “Izgradnja Kapaciteta Gradske Uprave Grada Belog Manastira” provodio se u skladu s Vladinom Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014.-2020.) i Programom provedbe iste strategije. Specifični cilj 9b1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija bio je unaprijediti uravnoteženi regionalni razvoj u slabije razvijenim urbanim i ruralnim područjima putem pripreme i provedbe pilot projekata fizičke, ekonomske i socijalne regeneracije. Projekt je obuhvaćao različite razvojne prioritete, uključujući uređenje infrastrukture, promicanje obrazovanja, socijalnu uključenost i potporu poduzetnicima.

Kroz Intervencijski plan Grada Belog Manastira i Općine Darda, projekt je uspješno ostvario 11 infrastrukturnih projekata, 2 soft projekta te projekt Izgradnje kapaciteta gradske uprave Grada Belog Manastira. Ukupna planirana vrijednost iznosila je 207.179.000,00 kn (27.497.378,72 eur)

Razvojni prioriteti utvrđeni IP-om:
RP1 – Uređenje Branjinog Vrha,
RP2 – Javne funkcije Belog Manastira i Darde,
RP3 – Uređenje naselja Šećerana,
RP4 – Obrazovanje,
RP5 – Socijalna uključenost,
RP6 – Pomoć poduzetnicima (otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga MSP-a)
RP7 – Pojedinačni projekti (otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga
neprofitnih organizacija).

Kroz otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga MSP-a ukupne vrijednosti 5.000.000,00 kn (663.614,04 eur) ugovoreno je 8 projekata, dok je u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga neprofitnih organizacija vrijednosti 8.004.263,79 kn (1.062.348,37 eur) ugovoreno 6 projekata.

Projekt je bio ključan za poticanje razvoja Belog Manastira i okolnih područja, unaprjeđujući infrastrukturu, obrazovanje, i socijalnu uključenost. Njegova uspješna provedba svakako će ostaviti trajni pozitivan trag na živote građana Grada Belog Manastira.