Zatvorene cesta Sokolovac – Jasenovac i kroz Kneževo

Zbog radova izvanrednog održavanja kolnika zatvara se za sav promet lokalna cesta LC 44034 (Sokolovac – Jasenovac – Ž4042) od križanja prema Mirkovcu do križanja sa županijskom cestom Ž4042 (Bilje – Kneževi Vinogradi). Cesta će biti zatvorena od 11. do 13. srpnja od 7,00 do 19,00 sati. Obilazni pravac je preko Luga i Suze

Za sav promet zatvara se i županijska cesta ŽC 4017 (kroz Kneževo) sjeverni izlaz na D7, 13. srpnja od 7,00 do 19,00 sati. Obilazni pravac je Kneževo južni izlaz na D7.