Zaštita potrošača – Safety Gate

Europska komisija objavila je godišnje izvješće o EU-ovu sustavu Safety Gate, koji služi brzom obavješćivanju u slučajevima pojave opasnih neprehrambenih proizvoda široke potrošnje i njihovu uklanjanju s tržišta. Izvješće pokazuje da je broj mjera koje nadležna tijela poduzimaju nakon upozorenja svake godine sve veći: ove godine poduzeto je rekordnih 5377 takvih mjera, dok ih je 2019. poduzeto 4477.

Devet posto svih upozorenja u 2020. odnosilo se na proizvode za zaštitu od COVID-a 19, većinom na maske koje nisu pružale dovoljnu razinu zaštite. Drugi primjeri opasnih proizvoda povezanih s COVID-om 19 koji su prijavljeni putem sustava Safety Gate bila su sredstva za dezinfekciju koja su sadržavala toksične kemikalije, poput npr. metanola, koji može uzrokovati sljepoću ili smrt ako se proguta, te ultraljubičaste lampe za dezinfekciju koje su korisnike izlagale snažnom zračenju, a time i iritaciji kože.

Prema izvješću, igračke su kategorija proizvoda za koju je izdano najviše upozorenja (27 % ukupnog broja upozorenja), a slijede motorna vozila (21 %) te električni uređaji i oprema (10 %). To pokazuje da je nadzor tržišta u EU-u posebno usmjeren na zaštitu djece, kao posebno ugrožene skupine. Najčešće se upozoravalo na opasnost da proizvodi mogu uzrokovati ozljede poput prijeloma ili potresa mozga (25 %) te na kemikalije u proizvodima (18 %) i opasnost od gušenja djece (12 %).

Europska komisija poduzećima koja se najviše zalažu za zaštitu potrošača dodjeljuje nagradu EU-a za sigurnost proizvoda. Ove će se godine posebna pažnja posvetiti inicijativama za zaštitu najugroženijih potrošača i upotrebi novih tehnologija za poboljšavanje sigurnosti potrošača. Prijave se mogu slati od jučer, a rok za prijavu je 30. travnja. Više informacija dostupno je ovdje.