Zajedno za bolju i sretniju budućnost 3

Projektom „Zajedno za bolju i sretniju budućnost 3“ kroz projektnu aktivnost pod nazivom Pružanje mjesečne potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština zaposliti će se 33 osobe koje će pružiti usluge potpore i podrške u svakodnevnome životu za 198 starijih osoba i/ili osoba sa invaliditetom s područja Grada Belog Manastira, Šećerane, Šumarine i Branjinog Vrha. Na taj način povećat će se njihova socijalna uključenost i razina kvalitete života te će se direktno utjecati na prevenciju institucionalizacije istih.

Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir ovim putem poziva sve osobe starije od 65 godina te osobe s invaliditetom (treći i četvrti stupanj) s područja Grada Belog Manastira, Šećerane, Šumarine i Branjinog Vrha koji imaju potrebu za pomoć u kući da se prijave svaki radni dan od 8 do 12 sati osobnim dolaskom. Za više informacija obratite se pozivom na broj 031/703-422.

Kapacitet je ograničen te će se nakon popunjena kapaciteta formirati lista čekanja za ulazak u navedeni projekt.

Uvjeti uključivanja u projekt za osobe starije od 65 godina su slijedeći:
– Žive u samačkom, dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu ( u kojem su svi članovi pripadnici ciljnih skupina).
– Mjesečni prihodi za samačka kućanstva koja ne prelaze – 980,26 eura
– Mjesečni prihodi za dvočlana kućanstva koja ne prelaze – 1.633,76 eura
– Mjesečni prihodi za višečlana kućanstva koja ne prelaze – 2.450,64 eura
– Istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Dokumentacija koje je potrebna za prijavu:
Osobe starije od 65 godina:

– preslika osobne iskaznice ili putovnice
– izjava o broju članova u kućanstvu
– potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitka (za svakog člana kućanstva)

Uvjeti uključivanja u projekt za osobe s invaliditetom su slijedeći:
Osobe starije od 18 godina
:
– Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.
*NAPOMENA: osobe čiji roditelj ili drugi član obitelji imaju status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj NE mogu biti korisnici projekta Zajedno za bolju i sretniju budućnost 3.

Dokumentacija koje je potrebna za prijavu:
Osobe s invaliditetom:

– preslika osobne iskaznice ili putovnice
– potvrda o upisu u Registar osoba sa invaliditetom ili nalaz i mišljenja Zavoda za vještačenje za
invalidnost trećeg i četvrtog stupnja
– izjava o broju članova u kućanstvu

Projekt „Zajedno za bolju i sretniju budućnost 3“ iz Poziva „Zaželi – Prevencija institucionalizacije“ financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus u iznosu od 1.485.000,00 eura. Nositelj projekta je Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir, a partner je Grad Beli Manastir.  Projekt je započeo dana 15. prosinca 2023. godine te će trajati 36 mjeseci.

Obrazac za prijavu nalazi se na sljedećoj poveznici: https://gdck-belimanastir.hr/?p=2043

GDCK Beli Manastir