Watch Out Misijski centar – Općina Bilje

U dekanatu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, potpisan je sporazum o suradnji vezanoj uz provođenje aktivnosti Misijskog centra koji djeluje kroz projekt “Praćenje divljih životinja i njihovih staništa pomoću tehnologije i akustike” (skraćeni naziv Watch Out).

Sporazum su potpisali dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, ravnatelj JU PP Kopački rit Ivo Bašić, dipl. oec. te ravnateljica Kulturno-razvojnog centra općine Bilje Ivana Plaščak, mag. iur., koja se osvrnula na uključivanje u ovaj projekt i rekla koja je njegova poanta.

Ivana Plaščak
Ivana Plaščak

Cilj Watch Out Misijskog centra je promicanje vrijednostii rezultata navedenog projekta.

U okviru Watch Out Misijskog centra organizirati će se radionice, predavanja I drugi javni događaji (npr. kamp za obuku) za različite ciljne skupine, kao što su djeca iz vrtića, učenici osnovnih i srednjih škola, studenti, učitelji, stanovnici Općine Bilje, dionici iz lokalne samouprave i dionici iz područja zaštite prirode i dr.

Cilj ovih aktivnosti je edukacija o primjeni umjetne inteligencije u zaštiti divljih vrsta, o identifikaciji ugroženih i zaštićenih životinjskih vrsta u Kopačkom ritu, te upoznavanje sa značajkama staništa divljih vrsta. Predstaviti će se i socio-ekonomski čimbenici koji utječu na biološku raznolikost Parka prirode Kopački rit. Na kraju projekta organizirati će se međunarodni znanstveni skup gdje će biti objedinjeni rezultati projekta.

Kroz Watch Out Misijski centar nastojati će se sve sudionike upoznati s prednostima novih ne-invazivnih metoda praćenja populacije divljih vrsta u teško dostupnim staništima te pružiti uvid u biološku raznolikost područja i važnosti održavanja iste kao i donošenju pravovremenih odluka.

Kulturno-razvojni centar, Općina Bilje