Vukoje u Lokalu o investicijama

Kanalizacija u Dardi i Meci, planovi za daljnje širenje mreže, namjena sredstava iz kohezijskog fonda, poslovna zona i  problemi zaštite okoliša teme su o kojima je u emisiji Lokal govorio načelnik Općine Darda Anto Vukoje. Bilje i Darda su daleko odmakli u broju priključaka na kanalizaciju, a trenutačno se radi u Meci. Tamo je 70 % mreže postavljeno, a Mecani nestrpljivo čekaju završetak radova i asfaltiranje, koje je najavljeno do početka srpnja. Velika su očekivanja od sredstava koje je Općina Darda uz grad Beli Manastir dobila iz kohezijskih fondova EU-a, odnosno 24 milijune eura koji će biti realizirane kroz 5 godina. Vukoje prva sredstva očekuje sredinom slijedeće godine, a projekti sa građevinskim dozvolama su spremni.
Prioritet je Romsko naselje i gradnja dvodomki, rekao je Vukoje.
{mp3}vukoje ulaganja{/mp3}
Osim toga u poslovnoj zoni traže se stolari za tvrtku Bella, tvrtka Capriolo za proizvodnju bicikala iz Bačke Topole puni svoj pogon, a Ricardo se širi na još jednu parcelu sa hladnjačom za voće. Načelnik Vukoje ističe veliki problem zaštite okoliša stvaranjem divljih deponije i nekontroliranim odlaganjem fekalija iz cisterni. Do sada je zabilježeno nekoliko incidenata među građanima zbog takvog ponašanja pojedinaca.
Na žalost najučinkovitiji način su kamere koje su postavljene na raznim lokacijama u Dardi i koje daju prve rezultate, jer je u suradnji s policijom uhvaćeno nekoliko prekršitelja, naglasio je Vukoje.
{mp3}vukoje okolis{/mp3}