Vraća se Ćiro

Ćiro – parna lokomotiva iz 1952. godine vraća se u Beli Manastir na lokaciji preko puta Ljepotice na zemljištu mljekare. Trenutačno se radi betonski plato, koji će u konačnici dobiti nadstrešnicu.  Za sada je sigurno da će Ćiro s tri vagona biti vraćen do Dana grada 11. studenog. Obnova u brodskom Đuri Đakoviću traje od 2016. godine, a Ćiro je tako spašen od lešinara – sekundaraca, koji su poskidali dobar dio metalnih dijelova. U gradu ističu kako će u njegovu restauraciju biti utrošeno gotovo milijun kuna, od čega pola milijuna državnih. Ćiro je upisan u registar zaštićenih kulturnih dobara Ministarstva kulture RH kao vlak – parna lokomotiva, pod brojem Z-6029, jedini sačuvani dio nekadašnjeg voznog parka beljske željeznice, koja je povezivala poljoprivredne uprave s tvornicama za preradu sirovina.

Možda se pronađe sredstava za Liliku, manevarsku lokomotivu Mavag 152-067, proizvedenu 1900. godine u u Mađarskoj kraljevskoj tvornici željezničkih lokomotiva. I ona je upisana u registar zaštićenih kulturnih dobara