Vijeće ukinulo koncesiju Slonji

Središnja točka prošle prekinute sjednice Gradskog vijeća trebao je biti Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti Baranjskoj Čistoći. Zbog nedolaska dijela vijećnika na sjednicu, kvorum je bio nategnut, pa su oporbeni vijećnici uoči spomenute točke  napustili sjednicu, a sjednica je jučer nastavljena. Oporba je ponovila svoj zahtjev za financijskom konstrukcijom.
I Čistoća i  gradonačelnik znaju i imaju financijsku konstrukciju preuzimanja poslova, a jedino vijećnici ne mogu do tih podataka, rekao je vijećnik Jankovics.
Gradonačelnik Ivan Doboš odgovorio je kako će se slijedeći tjedan potpisati ugovor sa Baranjskom čistoćom, nakon čega slijedi preuzimanje  posla i tada će biti poznati svi detalji.
Ono što sa sigurnoću mogu reći kako će cijena biti ista ili niža nego do sada, rekao je Doboš.
Točka je prihvaćena sa 11 glasova za, a zanimljivo je kako je oporba bila suzdržana. Podsjetimo kako se radi o oduzimanju koncesije tvrtki Slonja te prebacivanju poslova Baranjskoj čistoći.