Vatrogasna vježba Kopački rit 2017

Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017.godini, a temeljem plana vježbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje za 2017.g. i Vatrogasne zajednice županije Osječko-baranjske usuglašena je i održana 17. i 18.svibnja 2017.g. državna vatrogasna vježba pod nazivom „Kopački rit 2017.“ na graničnom području Parka prirode Kopački rit.

Vježba je imala za cilj provjeru koordinacije upravljanja vatrogasnim snagama različitih razina vatrogasnih pos-trojbi temeljem postojećih Sporazuma i Standardnih operativnih postupaka te provjera planova uzbunjivanja, kao i uspostava jedinstvenog sustava zapovijedanja kroz zajedničko zapovjedništvo, uvježbavanje zapovjednog kadra u vođenju složene intervencije gašenja požara, traganje i spašavanje kao i koordinacija s drugim žurnim službama na području OBŽ (policija, MORH, HMP i dr.).

U vježbi su sudjelovale slijedeće službe: Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo, Državni informacijski i komunikacijski sustav ZIS, PUZS Osijek, Državna intervencijska postrojba CZ Osijek, Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije, Vatrogasna zajednica Vukovarsko-srijemske županije, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, Civilna zaštita Osječko-baranjske županije, MORH i PU Osječko-baranjska.