Vatrogasci: Pepeo ne odlažite u plastične kante!

Profesionalna vatrogasna postrojba Grada Belog Manastira izvjestila je o gašenju pomoćnih prostorija u Belom Manastiru. Riječ je o šupi i poljskom toaletu u Ulici Vladimira Nazora, a do zapaljenja je došlo zbog odlaganja pepela u plastičnu kantu.

Vatrogasci apeliraju na građane da ne odlažu vrući pepeo u kante za smeće, kako ne bi došlo do samozapaljenja otpada, ali i kamiona za odvoz smeća. Pepeo treba odložiti u limenu kantu i u njoj ga ostaviti najmanje 24 sata, te ga nakon toga odložiti u ostali otpad.

Pepeo je od davnina prepoznat kao poboljšivač tla i pospješivač rasta biljaka. Pepeo je tradicionalno korišten u uzgoju mekog voća i lisnatog povrća. Danas znamo da najviše koristi od upotrebe pepela imaju neke biljke iz porodice trava; Većina biljaka iz porodice trava kao što su i naše najvažnije žitarice (pšenica, kukuruz) daju bolje prinose uz primjenu malih količina pepela od drveta. No, kod primjene prevelikih količina pepela, prinosi se smanjuju. Korisno je upotrijebiti pepeo na travnjacima, cvijetnjacima i uz grmlje. Preporučljivo je dodavati 230 do 450 g pepela godišnje na svaki grm. Pepeo je najkorisnije dodavati u uzgoju rajčica i drugih biljaka iz porodice pomoćnica. No, u uzgoju krumpira, povećana lužnatost može uzrokovati pojavu bolesti. Uzgoj povrća kojemu je potreban kalij, primjerice pastrnjaka, mrkve i celera, može se pospješiti primjenom drvenog pepela. Voli ga i cikla te tikvice. Mahune graha i graška će biti punije uz upotrebu pepela. Kada je pepeo pomiješan s kompostom, može se upotrebljavati kao malč oko većine ukrasnih biljaka i povrća, osim uz maline, borovnice. Voćke također uspijevaju bolje u lagano kiselim tlima pa im ne bi trebalo dodavati pepeo. U literaturi se spominje da od upotrebe pepela koristi imaju i biljke duhana i vinove loze. Pepeo može biti koristan u povrtnjacima gdje je učestala pojava kupusne kile kod kupusnjača. Karakteristični simptomi bolesti su hipertrofije ili zadebljanja korijena u vidu vretenastih izraslina ili kila. Ovo gnojivo je dobro i za uzgoj ribizla. Za upotrebu uz ruže postoje različita iskustva pa ga treba koristiti s dozom opreza.

Na koji način koristiti pepeo?

– Pepeo se može dodavati u povrtnjak direktno na tlo u količini od 50-150g/m2. Nakon posipavanja, pograbljajte ga u zemlju ne oštećujući korijenje, ili ga nakon rasprostiranja na površini tla u sloju od 3-5cm, motokultivatorom zamiješajte dublje u tlo. Treba paziti da se sjeme ne stavlja direktno na pepeo.
– Ponekad je poželjno prosijati pepeo da se uklone velike nečistoće,
– Tamo gdje koristite kontinuirano pepeo, testirajte promjene u pH tla tako da se nivo ne digne iznad pH 7.5
– Nikad ne ostavljajte pepeo u nakupinama ili grudicama.
– Pepeo možete navlažiti prije upotrebe, ali ako pretjerate, pepeo će se skrutnuti s vodom.
– Važno je što ravnomjernije posuti pepeo po tlu, što je teško dostižno zbog njegovih fizikalnih svojstava. Pepeo se može dodavati klasičnom mehanizacijom za rasipanje stajskog gnojiva ili onom za rasipanje vapna.
– Da biste postigli najbolje rezultate, pepeo ukopajte jer kemijski djeluje tek kada je u kontaktu sa zemljom.
– Pepeo nipošto neće biti dovoljan, već je u gnojidbi treba koristiti i odgovarajuće količine mineralnih gnojiva s povećanim sadržajem dušika i fosfora.