Uskoro obnova dvorca Eugena Savojskog u Bilju

Ugovor o izradi projektno-tehničke dokumentacije za obnovu Dvorca Eugena Savojskog u Bilju, vrijedan 915.750,00 kuna, danas su potpisali su načelnik Općine Bilje Željko Cickaj i Ivan Bilota, direktor tvrtke Bilota inženjering d.o.o. iz Segeta Donjeg. Potpisivanje ugovora održano je u Osijeku u sjedištu Osječko-baranjske županije koja je partner s Općinom Bilje u ovom projektu, a tomu su bili nazočili župan Ivan Anušić, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak i ravnatelj SAFU-a Tomislav Petric.

Prije četiri godine smo govorili o ogromnim potencijalima dvoraca na području naše županije koji su naša ostavština i kultura i koju trebamo obnoviti. Iz tog razloga smo započeli tri projekta zajedno s Ministarstvom regionalnog razvoja i europskih fondova, SAFU-om te načelnicima i gradonačelnicima, a radi se o obnovi dvoraca Dore Pejačević u Našicama i dvoraca u Tikvešu. Danas smo potpisali ugovore o izradi projektno-tehničke dokumentacije za obnovu dvorca Eugena Savojskog u Bilju kojeg zajedno sufinanciraju Općina Bilje, Osječko-baranjska županija i Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova. Očekujemo brzu pripremu dokumentacije koja će prethoditi obnovi dvorca i njegovom stavljanju u funkciju svih nas koji ovdje živimo, naravno i turista. Dvorci u Valpovu i Donjem Miholjcu također čekaju obnovu, međutim postoje zapreke zbog imovinsko-pravnih odnosa. Kao Županija nastavit ćemo podupirati projekte obnove svjesni da su dvorci naš veliki zalog za budućnost, prije svega za razvoj turističke ponude – rekao je župan Ivan Anušić.

Župan Ivan Anušić

Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak naglasila je da su ulaganja u obnovu kulturne i prirodne baštine na području Osječko-baranjske županije u ovom trenutku vrijedna gotovo 250 milijuna kuna.

Riječ je o projektima Parka prirode Kopački rit i dvoraca u Tikvešu, pripreme projektne dokumentacije za obnovu dvorca u Bilju te projekata obnove dvoraca u Našicama koji su već u realizaciji. Još sedam projekta se priprema s projektno-tehničkom i studijskom dokumentacijom za prijavu za fondove EU u novom programskom razdoblju, a među njima su i erdutska kula i utvrde Kolođvar između Ivanovca i Čepina. To su naši još vrjedniji kulturni biseri koji će puno doprinijeti na karti vidljivosti Osječko-baranjske županije u smislu turističke valorizacije, ali i pojačavanja gospodarskih aktivnosti koje će se vezati na taj segment. Dodatno, dvorac u Bilju putem realizacije ovog projekta može napraviti potpuno novu stvar u kontinentalnom turizmu, a to je kulturno-turistička ruta Osječko-baranjske županije na temelju povijesne ličnosti, vojskovođe i princa Eugena Savojskog – istaknula je ministrica Tramišak.

Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj zahvalio je svim uključenim u projekt na komu se intenzivno radi od 2017. godine. – Izuzetno mi je drago da danas potpisujemo ugovor nakon dugog puta do realizacije ovog projekta. Iza nas je velik posao, ali u suradnji s Osječko-baranjskom županijom unazad četiri godine od kada smo ušli u suvlasništvo, učinili smo sve da konačno dođemo u ovu situaciju. Sredstva smo osigurali jer smo projekt prijavili kroz ITU mehanizam Grada Osijeka 2017. godine, međutim dio troškova će snositi naša Općina i Županija. Sadržaj unutar dvorca ovisit će o izrađenoj dokumentaciji i konzervatorskoj studiji, odnosno o prihvatljivim troškovima jer nam je cilj osigurati samoodrživost projekta. Procijenjena vrijednost projekta bila je 1,8 milijuna kuna, međutim javnom nabavom smo došli do nešto manjeg iznosa, a rok za završetak radova je godinu dana – istaknuo je Cickaj.

Načelnik Željko Cickaj