Upozorenje povodom odvoza stakla

Baranjska čistoća podsjeća korisnike kako će se posljednji ovogodišnji odvoz otpadnog stakla provoditi od 30. listopada do 3. studenog.

30.10.2023. – općine Petlovac i Čeminac

31.10.2023. – općine Darda i Jagodnjak

01.11.2023. – općine Popovac i Kneževi Vinogradi

02.11.2023. – općina Draž

03.11.2023. – Beli Manastir i prigradska naselja

Ujedno, zbog učestalog nepropisnog djelovanja od strane određenih korisnika te neodgovornog i neprimjerenog ponašanja pri razvrstavanju otpada, iz Baranjske čistoće upozoravaju još jednom kako kontrolom sadržaja predane posude, djelatnici Baranjske čistoće u slučaju utvrđivanja nepravilnosti, odvoz otpada neće izvršiti.

Kako ne bi došlo do nesporazuma i upita, ponavljeno je da u spremnike za staklo treba odlagati isključivo staklenu ambalažu kao što su boce ili staklenke. Prema Zakonu o gospodarenju otpadom, korisnici su dužni odvojeno predati miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad. Jednako tako, za izostanak odvojene predaje otpada te odlaganje otpada pored spremnika, Zakon, kao i Odluke o načinu pružanja javne usluge na području djelovanja Baranjske čistoće propisuju prekršajne, odnosno ugovorne kazne.

Sve utvrđene slučajeve nedozvoljenih vrsta otpada u spremnicima za staklo, djelatnici Baranjske čistoće obilježit će prikladnim obavijesnim oznakama.