Upisi u Umjetničku školu Beli Manastir

Umjetnička škola Beli Manastir organizira prijemne ispite za upis novih učenika u školsku godinu 2016./2017. Termini prijemnih ispita u lipnju, 2016.

Matična škola BELI MANASTIR – u prostorijama Umjetničke škole Beli Manastir: – 7. lipnja 2016. godine od 10 do 12 i od 16 do 18 sati – 8. lipnja 2016. godine od 10 do 12 i od 16 do 18 sati Područni odjel
KNEŽEVI VINOGRADI – u prostorijama Osnovne škole Kneževi Vinogradi: – 7. lipnja 2016. godine od 16 do 18 sati – 8. lipnja 2016. godine od 16 do 18 sati
Područni odjel DARDA – u prostorijama Doma kulture u Dardi: – 7. lipnja 2016. godine od 10 do 12 i od 16 do 18 sati – 8. lipnja 2016. godine od 10 do 12 i od 16 do 18 sati
Rezultati prijemnih ispita – 17. lipnja 2016. godine u 12 sati
Učenici mogu izabrati jedan od slijedećih programa u Belom Manastiru: tambure, gitara, violina, harmonika, klavir, truba, rog, flauta, saksofon, klarinet, suvremeni ples, te predškolski program glazbenog ili plesnog vrtića. U Dardi učenici mogu birati između: tambura, gitare, harmonike i klavira. U Kneževim Vinogradima učenici biraju između: violine, tambura i klavira. Predškolski program namijenjen je učenicima 1. i 2. razreda osnovne škole, a škola (instrumenti i ples) učenicima koji završavaju 2. razred osnovne škole.

Za prijemni ispit nije potrebno predznanje, a djeca trebaju doći u pratnji roditelja.