Upis u program predškole

info box

UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021. ZA DJECU KOJA NISU POHAĐALA DJEČJI VRTIĆ

PROGRAM PREDŠKOLE OBVEZAN JE ZA SVU DJECU U GODINI DANA PRIJE POLASKA U ŠKOLU. ZAHTJEVI ZA UPIS primat će se od  18. siječnja do zaključno 22. siječnja  u prostorijama Dječjeg vrtića Grlica u Bilju, svakog radnog dana u vremenu od 10,30 do 13,30 sati, srijedom od 14,00 do 17,00 sati, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.Vrijeme dolaska potrebno je prethodno najaviti i dogovoriti telefonom na broj 750-144 ili 099 378 67 04 ZAHTJEV ZA UPIS podnose korisnici usluga koji imaju PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE BILJE. Sve obavijesti u svezi  upisa mogu se dobiti na telefon 750-144 svakog radnog dana u vremenu od 8,00-15,00 sati, srijedom od 11,00- 18,00 sati. ODLUKA O UPISU bit će objavljena  na oglasnim pločama  i web stranici  vrtića 27. siječnja 2021. godine.

Dječji vrtić „Ivančica“ Čeminac provodi upise djece u program predškole, za svu djecu s područja Općine Čeminac, a koja nisu obuhvaćena programom predškolskog odgoja, do 22.siječnja 2021. godine, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati. Molimo roditelje da se prethodno telefonski jave u vrtić kako bi se dogovorili oko preuzimanja zahtjeva za upis djeteta u predškolu. Broj na koji se mogu javiti je 091 118 00 05 ili 031/756-161.

Pozivaju se roditelji djece s prebivalištem na području Grada Belog Manastira na upis djece u Programu predškole koji će se održati od 1. ožujka do 18. lipnja 2021. godine.Upisuju se djeca koja nisu uključena u redoviti program vrtića, a navršit će šest godina života do 31. ožujka 2021. godine.Prijave za upis koje su dostupne na mrežnim stranicama vrtića podnose se od 11. veljače do 18. veljače 2021. godine.