Upis u OŠ ‘Dr. Franjo Tuđman’ Beli Manastir

Predprijava za upis u 1. razred Osnovne škole ‘Dr. Franjo Tuđman’ Beli Manastir traje do 10. veljače. Obveznici polaska su djeca rođena od 1.4.2016. do 31.3.2017. godine i djeca kojoj je u ovoj školskoj godini odgođen upis u 1. razred.

Prijave se primaju u tajništvu škole radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, u uredima psihologinje i pedagoginje ponedjeljkom i petkom od 8:00 do 14:00 te utorkom, srijedom i četvrtkom od 8:00 do 18:00 sati. Prijave je moguće napraviti i telefonski (703 – 780, 703 – 783, 703 – 784).

Prije upisa u prvi razred obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta doraslog za upis. Psihofizičko stanje utvrđuje povjerenstvo u sastavu: šk. liječnica, pedagoginja i/ ili psihologinja i /ili stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila.

Iznimno na zahtjev roditelja ili skrbnika i na prijedlog stručnog povjerenstva, u 1. razred može se upisati dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti 6 godina. Za dijete koje do kraja tekuće godine navršava 6 godina roditelj može podnijeti zahtjev (obrazac 6) Upravnom odjelu za obrazovanje Osječko – baranjske županije do 31.3.2023. Stručno povjerenstvo škole može predložiti odgodu upisa za jednu školsku godinu nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta. Privremeno oslobađanje djeteta od upisa u 1. razred ostvaruje dijete kojemu je teško oštećeno zdravlje ili ima višestruke teškoće, a čiji su roditelji stekli status roditelja njegovatelja, odnosno dijete koje s obzirom na vrstu , stupanj i težinu oštećenja steklo pravo na skrb izvan obitelji ili pravo na pomoć i njegu u kući. Zahtjev za privremeno oslobađanje roditelj podnosi Uredu državne uprave (obrazac 6). Uz zahtjev se prilaže medicinska dokumentacija o zdravstvenom i razvojnom stanju te nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.

Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti sa stranice www.obz.hr ili u školi.

Djeca s već utvrđenim teškoćama u razvoju trebaju pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja radi upisa u 1. razredu razdoblju od 1.2.2023. do 15.4.2023. Prilikom prijave potrebno je predočiti medicinsku dokumentaciju.

Na predprijavu nije potrebno donositi dokumente kao ni dovoditi dijete.