Umjesto 700 u javnim radovima tek 90 osoba

Kako je u samoj izvršnoj vlasti, tako i na nižim razinama primjetno veliko kašnjenje zbog sporog ustroja središnje vlasti, to se najviše osjeti među ugroženom skupinom nezaposlenih. Još uvijek se čeka na donošenje odluke o uvjetima rada u javnim radovima, koji su prije nekoliko godina donijeli oko 2.500 kuna u džepove oko 700 nezaposlenih. Zbog mijenjanja načina i uvjeta financiranja prošle je godine broj osoba u javnim radovima bio oko 200.
Za sada je u Baranji angažirano svega oko 90 osoba, isključivo žena, na Programu pomoći staračkim kućanstvima.  Nema informacija kada bi zaživjeli drugi programi javnih radova. Početak sezone na Jadranu donio je rasterećenje dijelu mlađe nezaposlene populacije. Do danas je na Jadranu završilo oko 150 Baranjaca, a i dalje traje potražnja za poslovima u turističkim djelatnostima, pa je dovoljno raspitati se na Zavodu za zapošljavanje. Upravo zahvaljujući sezonskim radovima na Jadranu, te poljoprivredi i građevinskim radovima. na razini Baranje broj nezaposlenih i dalje pada, pa je danas u evidenciji 5.440 osoba. Za samo 10 dana broj je posao je pronašlo oko 120 osoba, a u odnosu na ožujak za oko 500.