Uključivanje Roma – Važnost obrazovanja

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina izradio je informativnu videografiku sa svrhom promicanja obrazovanja, namijenjenu romskim učenicama i učenicima koji pohađaju završne razrede osnovne škole. Cilj videografike je informirati romsku djecu o njihovim pravima u sustavu obrazovanja te ih potaknuti na upisivanje i završavanje srednje škole kao preduvjeta za stjecanje zvanja ili upis fakulteta.

Izrada videografike dio je projekta “Uključivanje Roma – Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I” sufinanciranog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je doprinijeti većem uključivanju Roma/kinja u hrvatsko društvo, pri čemu je obrazovanje prepoznato kao jedan od ključnih preduvjeta. Videografika na pregledan i djeci blizak način pruža uvid u prava i pogodnosti u sustavu obrazovanja za romske učenike i ovim putem pozivamo sve zainteresirane da je koriste u svrhu promocije obrazovanja Roma/kinja.

Video grafiku možete pogledati i podijeliti ovdje