U rad pušten e-Registar “Ne zovi”

Ukoliko ne želite da Vas trgovci kontaktiraju kako bi vam prodali neku uslugu ili proizvod putem telefona sada svoj broj možete upisati u Registar “NE ZOVI”. Brojeve upisane u Registar trgovci ne smiju zvati ni na te brojeve slati promidžbene ili prodajne poruke.

U e-Registar se možete prijaviti putem www.hakom.hr ili isprintani i popunjeni obrazac pošaljete svom operateru koji zatim kontaktira HAKOM. Sve dodatne informacije možete dobiti na besplatnom telefonu 072 414 414 ili na web stranici www.potrosac.hr.

Nadzor nad trgovcima koji kontaktiraju potrošače i nude im svoje proizvode putem telefona, a koji su upisani u Registar, provodit će inspekcija Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a nadzor nad operatorima koji upisuju i ispisuju telefonske brojeve potrošača, provodit će HAKOM.

Potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta dr. sc. Martina Dalić sudjelovala je na sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača prilikom koje je u rad pušten Registar „Ne zovi“, zajednički projekt Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatske agencije za mrežne djelatnosti – HAKOM. Registar ‘Ne zovi’ nadopunjuje lepezu mogućnosti koju Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta osigurava za potrošače koji, u slučaju Registra ‘Ne zovi’, jednostavno ne žele obavljati svoje trgovačke transakcije putem telefona. Cilj Registra je prvenstveno zaštita ranjivih kategorija potrošača, kao i zaštita potrošača koji ne žele primati pozive od strane trgovaca koji svoje proizvode nude putem telefona ili SMS poruka. Registar „Ne zovi“ je informacijski sustav kojeg će ustrojiti, voditi i održavati Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – HAKOM, a sastavni dio Registra „Ne zovi“  je baza podataka s pripadajućom aplikacijom za unos, pregled i preuzimanje podataka te preglednici koji omogućuju izravan pristup podacima. HAKOM će na svojoj mrežnoj stranici omogućavati provjeru upisanih telefonskih brojeva u Registar „Ne zovi“, a i putem mrežnih stranica Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta – zaštite potrošača bit će omogućen pristup Registru.

Kako bi otklonili neželjene pozive, potrošači koji ne žele primati takve pozive ili poruke, mogu u Registru „Ne zovi“upisati svoj broj telefona. Prije nego što kontaktiraju potrošača telefonom ili porukom, trgovci moraju provjeriti je li potrošač upisan u Registar, odnosno želi li primati njihove promidžbene obavijesti. „Građane čiji su brojevi uvedeni, trgovci neće smjeti nazivati i te potrošače jednostavno neće smjeti uznemiravati svojim ponudama“, naglasila je potpredsjednica Vlade.

Iako je za trgovce koji kontaktiraju potrošača koji ne želi primati pozive ili poruke u svrhu promidžbe, a čiji je broj upisan u Registar, zapriječena visoka novčana kazna u iznosu od 10,000 do 100 000,00 kuna, očekuje se da će trgovci koje potrošači upozore da je njihov broj upisan u Registar, poštivati njihovu volju, a kako bi izbjegli sankcioniranje.

Registar „Ne zovi“ bit će javan. Upis/ispis podataka u Registar „Ne zovi“ obavljat će operator koji s korisnikom telefonskog broja ima sklopljen pretplatnički ugovor ili se s istim nalazi u korisničkom odnosu, bez naknade, na temelju pisanog zahtjeva korisnika telefonskog broja upućenog operatoru putem posebnog obrasca i to osobno, pisanim putem ili putem elektroničke pošte s adrese koja je prethodno provjerena i registrirana pri operatoru kao adresa elektroničke pošte korisnika telefonskog broja. Primjena Registra od strane trgovaca koji koriste izravan marketing je vrlo jednostavna, na način da se upiše broj telefona potrošača i trgovac dobije obavijest DA ili NE, u smislu je li broj upisan u Registar. Nadzor nad trgovcima koji kontaktiraju potrošače i nude im svoje proizvode putem telefona, a koji su upisani u Registar, provodit će inspekcija Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a nadzor nad operatorima koji upisuju i ispisuju telefonske brojeve potrošača, provodit će HAKOM.

Upravo zaštita potrošača, zaštita korisnika, najviši je stupanj regulacije tržišta i ono čemu teži HAKOM. Ono što smo napravili i regulirali na području elektroničkih komunikacija proširit ćemo i na neka druga područja u suradnji Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta kojemu zahvaljujem na izvrsnoj suradnji“, zaključno je istaknuo Dražen Lučić, predsjednik Vijeća HAKOM-a.

Agencija HAKOM je preuzela tehničku izvedbu i financiranje cijelog projekta koji okvirno iznosi 500.000,00 kuna.

Obrazac zahtjeva za upis/ispis telefonskog broja:
https://www.hakom.hr/UserDocsImages/neZovi_docs/Registar%205-5-2016_Prilog1-1.pdf