U Brifingu o Čistoći i arheologiji u Kotlini

Gosti emisije Brifing bili su direktor Baranjske čćistoće Damir Paulić i kustosica Arheološkog muzeja u Osijeku i voditeljica radilišta u Kotlini Dragana Rajković. Paulić je naglasio da je konačno postignuta suglasnost o načinu rješavanja nelegalnog odlaganja otpada u samom gradu. Radi se o lokaciji na Trgu slobode, kod stambenog bloka gdje će biti izgrađen plato s ogradom za kontejnere i ključem za svakog stanara.

Kotlina je već dulje vrijeme značajno arheološko nalazište, odnosno neolitički lokalitet za zanimljivom keramikom. Viša kustosica Arheološkog muzeja u Osijeku i voditeljica radilišta u Kotlini Dragana Rajković tvrdi kako se radi značajnom lokalitetu.