U Brifingu o Centru za socijalnu skrb

Stanje socijalno najugroženijeg stanovništva Baranje, potpore i udomiteljstvo bile su teme Brifinga. V.D. ravnateljice Centra za socijalnu skrb Beli Manastir Marija Pavluković govorila je o broju najzastupljenije skupine građana, primatelja zajamčene minimalne naknade.

Baranja je nakad prednjačila u udomljavanju, uglavnom djece, a danas su veće potrebe za udomljavanjem starijih. Međutim, tvrdi Pavluković, potrebe su veće od zanimanja iako su mjesečne naknade povećane.