U Belišću počela izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

U Belišću su počeli radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, za koji ugovorena vrijednost radova iznosi 55.892.938,00 kuna. Početak radova simbolično su označili generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, zamjenica gradonačelnika Grada Belišća Ljerka Vučković, predsjednica Županijske skupštine Ivana Bagarić i saborski zastupnik Goran Ivanović.

Investicija se realizira u sklopu projekta Europske unije „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo-Belišće“ koja obuhvaća područje gradova Valpovo i Belišće te općina Bizovac, Koška, Marijanci i Petrijevci. Tvrtka Dvorac d.o.o. Valpovo je nositelj, a uz tvrtku Hidrobel d.o.o. Belišće partneri na projektu su gradovi Valpovo i Belišće te općine Bizovac, Koška, Marijanci i Petrijevci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 271.578.968 kuna, od čega 70% (189.561.114 kuna) dolazi iz Europskog kohezijskog fonda, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode osiguravaju po 35.542.437 kuna (po 20%), dok Dvorac i Hidrobel uz partnere pokrivaju 4% (od toga tvrtka Dvorac d.o.o. osigurava 7.449.186 kuna, a Hidrobel d.o.o. 3.483.794 kuna).

– Radi se o objektu kojim će biti moguće pročišćavanje otpadnih voda približno 24.200 stanovnika ovog kraja Budući UPOV Belišće bit će trećeg stupnja te će prihvaćati i zbrinuti sve otpadne vode s područja Belišća, Valpova i okolice. To će značajno poboljšati, unaprijediti i osigurati za buduće generacije čistoću rijeke Drave. Cjelokupan projekt vrijedan je gotovo 400 milijuna kuna od čega je čak 70% sufinancirano europskim sredstvima, 26% je osigurala Vlada RH, a samo 4% je lokalna komponenta. Također, osim zbrinjavanja otpadnih voda, cjelokupan projekt za žitelje ovog kraja donosi i još jednu dodatnu vrijednost, imat ćemo i 3.500 novih priključaka za kuće koje nisu spojene na kanalizacijske sustave odnosno 10.000 stanovnika ovog područja bit će priključeno na javni sustav odvodnje što će značiti zdraviji i kvalitetniji život naših građana – rekao je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Projekt sadržava izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Belišću i Petrijevcima, zatim postrojenja za pripremu pitke vode (PPPV) kapaciteta 55 l/s, nabavu opreme za održavanje vodoopskrbne i kanalizacijske mreže, izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Belišće, Petrijevci, Koška i Gat. Previđena je izgradnja i rekonstrukcija više od 100 kilometara kolektora i tlačnih cjevovoda te izgradnja 15 i rekonstrukcija dvije crpne stanice. Projekt izravno doprinosi ostvarenju nacionalnih strateških ciljeva, ali i specifičnih ciljeva vezanim uz opskrbu pitkom vodom i pročišćavanjem otpadnih voda.

Radovi na izgradnji i rekonstrukciji mreže započeli su u listopadu 2019. godine za četiri grupe radova te na području općine Koška u lipnju 2020. godine. Radovi se izvode planiranom dinamikom na svim aglomeracijama, a izvođači Osijek-Koteks d.d. i Odvodnja d.d. Darda nisu stali s radovima niti u vrijeme vrhunca epidemije koronavirusa. Trenutno se izvode radovi sanacije površina na cijelom području, pa se završetak radova na izgradnji linijskih građevina previđa do kraja 2022. godine, a na cjelokupnom Projektu do kraja 2023. godine.

Ovaj projekat svakako nije kraj dobrih investicija u daljnjoj modernizaciji vodoopskrbe i odvodnje na ovom području Osječko baranjske županije te uz daljnju podršku i dobru suradnju idemo dalje – istaknula je Iva Matić, direktorica tvrtke Dvorac d.o.o. Valpovo.

U ime Osječko-baranjske županije uspješnu realizaciju projekta poželjela je predsjednica Županijske skupštine Ivana Bagarić.