Tko je čovjek po kome se zove Silvestarska noć?

Silvestrovo ili Stara godina ili Silvestarska noć se slavi posljednji dan kalendarske godini i kroz taj dan i noć se dočekuje prvi dan nove kalendarske godine koji se još i naziva Nova godina

Silvestrovo zovemo po svetom Silvestaru koji je u doba rimskog cara Konstantina bio papa za vrijeme ključnog povijesnog razdoblja za kršćanstvo. Naime kršćani i Crkva tada napokon više nisu bili proganjani od strane vlasti tj. Crkva je postala legalna institucija.

Postoje povijesne legende iz tog bitnog vremena za kršćanstvo koje nisu provjerljive (da je car papi ponudio krunu, a ovaj ju je odbio; da je car dužan papi krunu; …), a koje sve više-manje imaju poruku da je papinski utjecaj jači od carevog. U konačnici, car Konstantin se odlučio preseliti iz Rima u Konstantinopol i time je prepustio Rim papi koji je do dan danas ostao prijestolnica papinskog utjecaja na svekoliki kršćanski narod, ali i cijeli i svijet.

Njegove relikvije nalaze se u crkvi sv. Silvestra u Rimu. Osmi je po dužini pontifikata. Bio je papa 21 godinu, 11 mjeseci i jedan dan, odnosno 8005 dana.

Foto: Wikipedija