Terensko-pokazna vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Belog Manastira AKCIDENT

Na prostoru PC Tvornice mliječnih proizvoda u Belom Manastiru, održala se terensko-pokazna vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Belog Manastira AKCIDENT – 2023 – spašavanje kritične infrastrukture i stanovništva uslijed akcidenta s opasnim tvarima.

Obveza provođenja terensko-pokazne vježbe propisana ja važećim zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje sustav civilne zaštite, a vježba se provodi sukladno Planu vježbi civilne zaštite na području Grada Belog Manastira za 2023. godinu


Gradonačelnik Tomislav Rob, ujedno i načelnik Civilne zaštite pojasnio je tko sve sudjeluje u vježbi..

Tomislav Rob

Objasnio je kako i zbog čega se provodi vježba….

Tomislav Rob