Svjetski dan sigurnosti hrane – 7. lipnja

Od bolesti koje se prenose hranom svake godine u svijetu oboli jedna od 10 osoba. Tih je bolesti više od 200 – neke su blage, a neke smrtonosne.

  1. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda uvela je Svjetski dan sigurnosti hrane kako bi se povećala svijest o tom važnom problemu. O obilježavanju Svjetskog dana sigurnosti hrane zajednički vode brigu Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) u suradnji s državama članicama i ostalim dionicima.

Obilježavanjem ovog dana naglašava se važnost sigurne hrane bogate hranjivim tvarima za ljudsko zdravlje i dobrobit i poziva se na skup konkretnih mjera za veću sigurnost hrane.

Svi u tome imamo ulogu. Bez obzira uzgajamo li, prerađujemo, prevozimo, skladištimo, prodajemo, kupujemo, pripremamo ili poslužujemo hranu, sigurnost hrane u našim je rukama. Ako radimo zajedno, možemo pomoći da se ostvari sigurnija hrana za bolje zdravlje.