Svjetski dan filozofije

Domaći znanstveni skup u organizaciji Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,povodom Svjetskog dana filozofije pod nazivom “TRANSHUMANIZAM – KRAJ ČOVJEKA?”, održat će se u četvrtak 19.11.2020. s početkom u 9.45 u Svečanoj dvorani (soba broj 60, II kat).

 

 

Svjetski dan filozofije – Transhumanizam – kraj čovjeka?

Nema sumnje kako je doba umjetne inteligencije (AI), doba kiborga i transhumaniziranihili tzv. “poboljšanih” ljudi pred nama. Ali što to znači, osobito za nas ljude? Kakav će to imatiučinak na naše živote? Nameću nam se pitanja poput mogućnosti i potrebe poboljšanja čovjeka I s time usko vezano pitanje što je i tko je čovjek danas u tim novonastalim uvjetima? Bismo li se zaista htjeli kognitivno i moralno poboljšati i zašto? Patimo li mi od naših prirodnih nedostataka i ograničenja ili ona to postaju tek kada ih društvo takvima okarakterizira i imenuje kao takve? Što je potrebno poboljšati? Sebe, druge ili naše međusobne odnose?


Pojam našeg postojanja, ljudske naravi i pitanja tko sam? I, kako znam da jesam? ona sukoja čine temelje suvremene zapadnjačke filozofije od Descartesa, Kanta, pa sve do suvremenihfilozofa. To nas izravno stavlja pred pitanje što sve to skupa znači za kibernetička bića i umjetnuinteligenciju. Može li ovo značiti i kraj filozofije kakvu poznajemo i kraj čovjeka kakav jest?


Nakana je skupa potaknuti i njegovati međusobni dijalog mislitelja koji nas potiču nautemeljenje novih istraživačkih hipoteza i spoznaja o biti znanstvenog rada i suštini njegovihpostupaka kiborgizacije poboljšanja i preoblikovanja čovjeka i njegove povijesne zbiljeznanstvenog humanizma kao naturalizma. potaknuti spomenuti dijalog o kiborgoetičkimpitanjima i načelima, te se zauzeti za sveopću pravnu regulativu moralnog djelovanja koje susastavni dio ove problematike.

Pitamo se, hoće li s nestankom čovjeka nestati i ljubav,odgovornost, sloboda, te kakve će to ostaviti posljedice i na propitkivanje mogućnosti odgoja iutjecaja na obrazovni sustav u cjelini? Koje i kakvo će biće nakon čovjeka biti u životnojmogućnosti uopće misliti, ljubiti i smisleno živjeti u konačnici?