Sufinanciranje uklanjanja ruševnih kuća

Općina Petlovac objavila je Javni poziv za sufinanciranje uklanjanja ruševnih kuća i drugih objekata koji svojim položajem ugrožavaju sigurnost javnih površina i susjednih katastarskih čestica, a nalaze se na području Općine Petlovac. Prihvatljivi korisnici Vlasnici, odnosno suvlasnici ruševnih kuća, bez obzira na mjesto prebivališta.

Prijavu na Javni poziv podnosi vlasnik (isključivo fizičke osobe), ili jedan od suvlasnika (bez obzira na veličinu suvlasničkog udjela), na Obrascu za prijavu na Javni poziv. Općina Petlovac sufinancira uklanjanje ruševnih kuća iznosom od 80% ukupnih troškova s PDV-om, a najviše do 8.000,00 kn po korisniku. Uz prijavu potrebno je priložiti vlasnički list predmetne katastarske čestice te Izjavu o odgovornosti ukoliko se radi o suvlasniku.

Proračunom Općine Petlovac za 2017. godinu za ovu namjenu osigurano je 70.000,00 kn, što znači da  će se sufinancirati do 9 korisnika. Sredstva će se odobravati prema redoslijedu podnošenja prijava.

Prijavitelji koji ispunjavaju uvjete sklopit će ugovor o sufinanciranju s Općinom Petlovac. Nakon toga korisnik će sklopiti ugovor s odabranim izvođačem radova, gdje će ugovorne strane, između ostalog,  navesti i uvjete vezane za način podmirenja računa izvođaču radova od strane korisnika, sukladno ovom Javnom pozivu. Po uklanjanju predmetne kuće, odnosno objekta, komunalni redar izvršit će nadzor, o čemu će se sastaviti zapisnik. Pozitivna ocjena utvrđena zapisnikom uvjet je za isplatu sufinanciranog dijela troškova
Po potpisanom ugovoru korisnik će dobiti vrijednosni kupon i obrazac Zahtjeva za isplatu sufinanciranja koje će dostaviti izvođaču radova
Isplatu sufinanciranog dijela troškova na račun izvođača radova Općina Petlovac izvršit će po dostavljenom Zahtjevu za isplatu sufinanciranja, vrijednosnom kuponu i računu izvođača radova naslovljenom na korisnika. Na računu mora biti naznačen udio od 80% (najviše do 8.000,00 kn) za Općinu Petlovac, te udio od 20% (odnosno ostatak ukupnog računa za korisnika). Izvođač radova Općini Petlovac mora dostaviti i dokaz o uplati dijela troškova korisnika izvođaču radova.

ROK ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV: 30. rujna 2017.

Javni poziv nalazi se na linku:

https://app.box.com/s/bvhxwlm8327i48eblvvykd375ai27shi