Sufinanciranje udžbenika

Grad Beli Manastir i ove godine sufinancira nabavku školskog pribora. Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici osnovnih škola, koji imaju prebivalište na područja Grada i prigradskih naselja.
O načinu i roku za ostvarivanje prava te iznosu sufinanciranja po učeniku, Grad će izvijestiti početkom rujna.

Općina Popovac u školskoj godini 2021./2022. sufinancirati će u cijelosti nabavku radne bilježnice i mapu za likovni odgoj za učenike osnovne škole s mjestom prebivališta na području Općine Popovac. 
Radne bilježnice i mapa za likovni odgoj će učenike dočekati na školskim klupama prvi dan škole.  

Općina Popovac u školskoj godini 2021./2022. sufinancirati će nabavku udžbenika za učenike srednjih škola s mjestom prebivališta na području Općine Popovac u iznosu od 750,00 kn po učeniku.

Zahtjevi se mogu predati poštom na adresu: Općina Popovac, Vladimira Nazora 32 ili osobno u uredu općine.

Rok za predaju zahtjeva je 30. rujna 2021. godine.

Napomena: Zahtjev za sufinanciranje nabavke udžbenika za učenike srednjih škola može se preuzeti u prostorijama Općine Popovac ili ovdje

Obrazac privole srednja škola

Odluka udžbenici

Obrazac Zahtjeva Srednja škola

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Općina Petlovac sufinancira nabavu radnih bilježnica i radnog materijala svih učenika Osnovne škole Šećerana i Osnovne škole Zmajevac s područja Općine Petlovac,  za školsku 2021/2022 godinu.

Radne bilježnice i radni materijali, zajedno s udžbenicima koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, učenike će dočekati na školskim klupama početkom nove školske godine, te iz tog razloga roditelji NE TREBAJU podnositi zahtjeve u Općini Petlovac.

Sufinancira i nabavu školskih udžbenika svih učenika srednjih škola s područja Općine Petlovac za školsku 2021/2022 godinu, a koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu.

Visina sredstava novčane pomoći radi sufinanciranja kupnje udžbenika po učeniku iznosi:

·         za učenike od 1. do 4. razreda srednjih strukovnih škola1.000,00 kn
·         za učenike od 1. do 4. razreda srednjih škola – ekonomska, upravni referent, gimnazija, medicinska, veterinarska, HTT, šumarska1.300,00 kn

Zahtjevi se podnose do 30. rujna 2021. g. u prostorijama Općine Petlovac svakim radnim danom od 7,00 do 14,00 sati, na propisanom obrascu koji možete podići u prostorijama općine ili na Općinskoj internet stranici.

Općina Draž osigurala je besplatne radne bilježnice za sve učenike Osnovne škole Draž, kao i za područne škole Batina, Topolje i Duboševica koje će ih dočekati na početku školske godine.

foto: Pixabay