Sufinanciranje školskih potrepština

BELI MANASTIR

Grad Beli Manastir sufinancira nabavku školskih potrepština za novu školsku godinu učenicima osnovnih škola s područja Grada Belog Manastira i prigradskih naselja, a koji imaju prebivalište na području Grada. O načinu i roku za ostvarivanje prava te iznosu sufinanciranja po učeniku, Grad će izvijestiti početkom rujna.

OPĆINA DRAŽ

Općina Draž obavještava učenike i roditelje kako će u novoj školskoj godini financirati nabavku radnih bilježnica, likovnih mapa, kutija za određene školske predmete te atlasa, a koji će ih dočekati na školskim klupama prvog dana škole.

OPĆINA DARDA

Općina Darda će za nadolazeću školsku godinu, svim učenicima Osnovne škole Darda osigurati besplatne radne bilježnice i bilježnice za sve predmete, koje će učenike dočekati na početku školske godine na školskim klupama.

OPĆINA POPOVAC

Općina Popovac sufinancirati će u cijelosti nabavku radnih bilježnica i mapa za likovni odgoj za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Popovac, a dočekat će ih na školskim klupama prvi dan škole. Općina će sufinancirati i nabavku udžbenika za učenike srednjih škola sa 750,00 kn po učeniku. Zahtjevi, koji se mogu preuzeti u prostorijama Općine ili na web stranici, mogu se predati poštom ili osobno do 30. rujna.

OPĆINA PETLOVAC

Općina Petlovac sufinancira nabavu radnih bilježnica i radnog materijala učenicima Osnovne škole Šećerana i Osnovne škole Zmajevac. Roditelji NE TREBAJU podnositi zahtjeve u Općini Petlovac.
*Sufinancira i nabavu školskih udžbenika svih učenika srednjih škola s područja Općine Petlovac

  • za učenike od 1.-4. razreda srednjih strukovnih škola sa 1000kn
  • za učenike od 1. do 4. razreda srednjih škola – ekonomska, upravni referent, gimnazija, medicinska, veterinarska, HTT, šumarska s iznosom sa 1300 kn
    Zahtjevi se podnose do 30. rujna 2022. g. u prostorijama Općine Petlovac svakim radnim danom od 7,00 do 14,00 sati, na propisanom obrascu koji možete podići u prostorijama općine ili na Općinskoj internet stranici.

OPĆINA BILJE

Općina Bilje sufinancirat će nabavku školskih potrepština učenika osnovnih škola, za školsku godinu 2022./2023. što uključuje ; udžbenike za izborne predmete, radne bilježnice, zbirke zadataka, kutije za tehnički pribor, likovne mape, atlase i ostali školski pribor.
Sufinancirani dio iznosi do 300,00 kuna po učeniku a odobrava se u iznosu predočenog računa (npr. predočen račun 120,00 kuna odobrava se sufinanciranje u iznosu 120,00 kuna)
Slijedom navedenog pozivaju se mještani Općine Bilje da u svrhu odobravanja pomoći podnesu zahtjev.
Zahtjevi se mogu dostaviti osobno, poštom ili na e-mail adresu korina.slavicek@bilje.hr

Zahtjevu je potrebno priložiti:
1. Preslik osobne iskaznice roditelja
2. Original računa o kupovini školskih potrepština
3. Naziv i broj računa banke podnositelja zahtjeva na koji će biti isplaćena sredstva novčane pomoći sa naznačenim brojem IBAN
Pravo na sufinanciranje moći će se ostvariti do kraja 2022.g.