Subvencioniranje kamata za energetsku obnovu zgrada

Župan dr. sc. Vladimir Šišljagić s gradonačelnicima Osijeka, Belog Manastira, Đakova i Belišća potpisao je sporazum o subvencioniranju kamata na kredite iz projekta „Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada“, odnosno za energetsku obnovu vanjske ovojnice i zamjenu vanjske stolarije s ciljem smanjenja potrošnje energije za grijanje.

Ovim Projektom predviđen je kreditni potencijal u iznosu od 20.000.000,00 kuna koji će plasirati poslovne banke iz svojih vlastitih sredstava, kamatna stopa do 5% za cijelo vrijeme trajanja kredita, na rok otplate kredita do deset godina, rok iskorištenja kredita do 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kreditu. Najniži iznos kredita je 20.000,00 kuna, a najviši iznos kredita je 2.000.000,00 kuna. Županija će subvencionirati kamate na kredite s dva postotna poena, a ovim sporazumom uz Županiju u dodatno subvencioniranje kamate uključili su se gradovi Beli Manastir s 2 % te Belišće, Đakovo i Osijek s po 1%.

Osječko-baranjska županija nadoknadit će i troškove izrade projektne dokumentacije nakon što suvlasnici zgrade realiziraju kredit, i to u iznosu do 50.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijava je do 20. prosinca ove godine, a za tu namjenu predviđeno je ukupno milijun kuna.

U razdoblju od 2010. do 2016.godine Osječko-baranjska županija realizirala je niz projekata u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ukupnom iznosu većem od 53,2 milijuna kuna, što svrstava Županiju među vodeće u državi. Početkom 2017.godine Županija je prijavila 20 novih projekata energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije ukupne vrijednosti 66,7 milijuna kuna.