Subvencija kamata na kredite poljoprivrednika

Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj potpisao je sporazum s Osječko-baranjskom županijom o sufinanciranju kamate u kreditnoj liniji Zagrebačke banke d.d. za sjetvu i stočarsku proizvodnju. Županija će subvencionirati kamate na kredite s 2% i Općina Bilje s dodatnih 1,5%, a korisnicima kredita s područja Općine ostaje za plaćanje kamata u iznosu od 1,5%.
Naime, mogućnost ishođenja povoljnih financijskih sredstava jedan je od bitnih čimbenika za poslovanje poljoprivrednika, kao i za mogućnost njihovog daljnjeg rasta i razvitka, pa je u tom cilju Osječko-baranjska županija sa Zagrebačkom bankom pokrenula još jedan program poticanja poljoprivredne proizvodnje. Zamjenik župana Goran Ivanović sporazume je potpisao sa šest jedinica lokalne samouprave. Slijedom toga, Županija je objavila Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje, po komu će kamate na kredite subvencionirati s 2 posto poena. Interes za dodatno subvencioniranje kamata za korisnike kredita s područja Baranje iskazala je jedino Općina Bilje i to uz najveći iznos subvencija od 1,5 %, tako da će zainteresirane fizičke i pravne osobe s područja Općine plaćati samo 1,5% kamate.

– Županija subvencionira dva od ukupno pet postotnih poena, što znači da poljoprivrednik plaća preostalih tri posto. Poznati su problemi poljoprivrednika u osiguranju kvalitetnih financijskih sredstava za sjetvu i za nabavu stoke, pa se uključivanjem jedinica lokalne samouprave u ovaj projekt kamatne stope za poljoprivrednike dodatno smanjuju – rekla je pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu Silva Wendling.

– Želimo li potaknuti poljoprivrednu proizvodnju, kao i cjelokupno gospodarstvo moramo pokretati inicijative i mjere poput ovih na koje se odnose danas potpisani sporazumi. Pozivam stoga čelnike općina i gradova da s verbalnog prijeđu na konkretno te da nam se pridruže u ovim projektima. Sve jedinice lokalne samouprave imaju poljoprivredne proizvođače, s jedan posto subvencioniranja kredita neće bitno oštetiti svoje lokalne proračune, dapače u proračunima već imaju sredstva koja mogu koristiti za takvu namjenu, a značajno će pomoći proizvođače i proizvodnju – poručio je zamjenik župana Goran Ivanović.

Korisnici kredita mogu biti fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u sustavu PDV-a, trgovačka društva, poljoprivredne zadruge i obrtnici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem ili prebivalištem na području Osječko-baranjske županije odnosno poljoprivredna proizvodnja mora se odvijati na području Osječko-baranjske županije.

Ovisno o vrsti namjene krediti mogu biti kratkoročni ili dugoročni. Kratkoročni krediti namijenjeni su za nabavu repromaterijala za sjetvu: sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za sjetvu, za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju poslovnih subjekata i za nabavu grla za tov svinja. Dugoročni krediti namijenjeni su za nabavu rasplodnih junica i za nabavu grla za tov junadi.